Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Chefers arbetsmiljö förbisedd

Chefernas arbetsmiljö glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det visar en kartläggning från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har gjort 1 100 inspektioner på arbetsplatser i privat sektor för att undersöka hur första linjens chefer har det på jobbet. I 65 procent av fallen upptäcktes brister i arbetsmiljön som bland annat handlar om hög arbetsbelastning, arbetstider och mobbning.

Ett problem enligt kartläggningen är att chefer inte inkluderas i medarbetarundersökningar, skyddsronder, medarbetarsamtal och tillbudsrapportering. Då missas de arbetsmiljöfrågor som handlar om cheferna.

En chef är också en medarbetare, som behöver en bra arbetsmiljö för att kunna vara ett bra stöd åt andra.

Malin Cato, inspektör på Arbetsmiljöverket.
Bild: Privat

– Chefernas arbetsmiljö behöver lyftas och synliggöras. En chef är också en medarbetare, som behöver en bra arbetsmiljö för att kunna vara ett bra stöd åt andra. Våra inspektörer har märkt att det inte är självklart för företag att tänka på chefer som vanliga arbetstagare, som på ett naturligt sätt ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Malin Cato, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverkets avdelning för inspektion.

Kartläggningen visar också att de som på pappret ska ha ansvar för chefernas arbetsmiljö inte alltid är medvetna om att de har det ansvaret. Dessutom finns det sällan skyddsombud som representerar första linjens chefer.

– Cheferna ses ofta som arbetsgivarrepresentanter och blir då ibland en motpart till skyddsorganisationen. Men skyddsombuden har en viktig roll i att lyfta och påtala arbetsmiljörisker. Även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö, säger Malin Cato.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Chef

Senaste om Mer om arbetsmiljö