Hoppa till huvudinnehållet
Städmaskin i skolkorridor

Nästan 4 av 10 i undersökningen från Fastigo har någon gång tackat nej till en samarbetspartner eller underleverantör på grund av misstanke om arbetslivskriminalitet.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Arbetslivskriminalitet ett växande problem i fastighetsbranschen

Bristande arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor är vanligt i fastighetsbranschen. Enligt en enkät bland arbetsgivarorganisationen Fastigos medlemmar har fyra av tio tackat nej till en underleverantör på grund av misstänkt kriminalitet.

Porträtt Johan Mann
Johan Mann, vd Fastigo
Bild: Fastigo

Av enkätsvaren framgår att närmare en femtedel ser arbetslivskriminalitet som ett stort problem i fastighetsbranschen. Nästan fyra av tio har tackat nej till en samarbetspartner eller underleverantör på grund av misstanke om arbetslivskriminalitet. Framför allt handlar det om dålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor, enligt undersökningen.

Fakta om undersökningen

Undersökningen ”Fastigo frågar” skickas ut några gånger per år till Fastigos drygt 900 medlemsföretag. Syftet är att följa upp aktuella frågor i fastighetsbranschen.

– Arbetslivskriminalitet och ekonomisk brottslighet har blivit en utbredd problematik i personalintensiva branscher som bygg, städ och assistans. Vi gick ut och frågade våra medlemmar om deras erfarenheter av arbetslivskriminalitet i fastighetsbranschen eller anslutande branscher som de kommer i kontakt med, och det var ingen rolig läsning, säger Johan Mann, vd på Fastigo.

Svårt att kontrollera underleverantörer

En dryg tredjedel svarade att de tror att arbetslivskriminaliteten kommer öka de närmaste två åren och en dryg fjärdedel tror att den kommer vara oförändrad. Sex av tio svarade också att det är svårt att kontrollera om en underleverantör bedriver olaglig verksamhet. I synnerhet är det ett problem hos stora arbetsgivare.

– Vi kommer titta vidare på hur vi kan stötta våra medlemmar i den här frågan så att de lättare kan förhindra förekomsten av arbetslivskriminalitet, säger Johan Mann.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö