Hoppa till huvudinnehållet
Porträtt mörkhårig kvinna i gatumiljö

Andrea Monti, utredare på Brå, betonar vikten av tydliga rutiner och en stark företagskultur för att skapa en trygg rapporteringsmiljö på arbetsplatsen.

Bild: Brå

Arbetsmiljöarbete

Anställda utnyttjas av kriminella gäng

Kriminella nätverk infiltrerar legala företag för att underlätta och effektivisera sin kriminalitet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. En god arbetsmiljö och trygga chefer kan förebygga att anställda utnyttjas av de kriminella gängen.  

Kriminella gäng utnyttjar ofta sina kontakter för att infiltrera och exploatera arbetsplatser i syfte att rekrytera så kallade möjliggörare för sina verksamheter. Det kan till exempel handla om att de kriminella gängen säljer droger till en person som arbetar på bank och får en hållhake på personen i fråga.

– Kriminella nätverk söker främst inom sin egen bekantskapskrets efter potentiella möjliggörare. Även om det är ovanligt förekommer det ibland värvningslika processer där man letar efter en person med en viss kompetens. I de fallen försöker personer från nätverken få till positiva första möten, kanske visa på gemensamma intressen och ha roligt tillsammans, säger rapportförfattaren Andrea Monti, som är utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Manipulationen av individer till att bli omedvetna möjliggörare är en central del av nätverkens strategi.

– Personer ur kriminella nätverk har utnyttjat det faktum att arbetstagare varit relativt unga och oerfarna i sitt arbete, ibland med bristande personlig mognad, vilket har gjort dem extra lättcharmade.

Identifiering och utredning av möjliggörare inom en organisation är en stor utmaning för arbetsgivare.

– Det är inte lätt för arbetsgivarna att upptäcka och utreda möjliggörare. Det kan till exempel vara svårt att identifiera vilken person eller gruppering som gynnats av möjliggöraren.

Enligt Andrea Monti är bakgrundskontroller som en lösning på problemet inte alltid effektivt.

– Träffsäkerheten i bakgrundskontroller är inte känd. Det finns en risk att även i mer utförliga kontroller missa riskfaktorer hos vissa individer, liksom en risk att utesluta personer vilka skulle kunna utgöra värdefull arbetskraft. Flera av de som blir möjliggörare blir också det efter att de börjat sin anställning.

Viktigt att rutiner är tydliga och rapporteringsmiljön trygg

Andrea Monti säger att det har funnits exempel på hur arbetstagare blivit för personliga i sitt arbete gentemot klienter, och att bristen på gränsdragning sedan använts för att be eller utmana arbetstagaren att frångå arbetsplatsens rutiner.

– Arbetsgivare bör vara uppmärksamma på om personalen känner sig osäker med att hantera svåra situationer eller är otrygga med arbetsplatsens rutiner, exempelvis vid otillåten påverkan.

För att skapa en trygg rapporteringsmiljö på arbetsplatsen betonar Andrea Monti vikten av tydliga rutiner och en stark företagskultur.

– Det är viktigt att både chefer och medarbetare är medvetna om verksamhetens risker samt förstår och känner till de rapporteringsrutinerna som finns och varför.

Andrea Monti lyfter fram rollen som ledarskap och ett positivt arbetsklimat spelar för att förebygga att anställda blir möjliggörare.

– En god arbetsmiljö och trygga chefer kan spela en avgörande roll.

Rapporten lyfter fram två fall där arbetstagare och arbetsgivare tillsammans kunnat anpassa tjänsten så att medarbetaren inte skulle kunna utsättas för press från bekanta inom kriminella nätverk.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö