Hoppa till huvudinnehållet
Person i orangea skyddskläder som installerar en solpanel.

Det saknas kunskap om risker och arbetsmiljö både hos företag och deras medarbetare, menar fack och arbetsgivare som nu startat ett gemensamt projekt för att öka säkerheten.

Bild: Istock

Säkerhet

Så ska montering av solceller bli säkrare

Intresset för att montera solceller är stort. Men i takt med den ökade efterfrågan utförs monteringsarbete ofta utan korrekt fallskydd. För att öka säkerheten har fack och arbetsgivare tagit initiativ till ett gemensamt projekt.

Höga elpriser och ett ökat engagemang för klimatet har gjort att allt fler letar efter alternativa energikällor och solceller är ett val som många gör. Över 100 000 solcellsanläggningar installerades i Sverige förra året. Det är en ökning med nästan 70 procent jämfört med 2022.

Porträtt Rickard Lindberg
Rickard Lindberg på Installatörsföretagen
Bild: Peter Knutson

Installatörsföretagen, som är Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation inom El och VVS, har totalt 4 700 medlemsföretag och av dem jobbar 1 700 med installationer av solpaneler.

– Det har varit en lavinartad ökning, säger Rickard Lindberg som är arbetsmiljöexpert hos Installatörsföretagen.

Men det saknas kunskap om risker och arbetsmiljö både hos företag och deras medarbetare men även hos beställarna som många gånger är privatpersoner. Antalet olyckor har ökat även om det är svårt att läsa ut exakt eftersom solpanelsmontering inte noteras separat i statistiken.

Porträtt Isabell Öberg
Isabell Öberg, ombudsman på Elektrikerförbundet region mitt
Bild: Privat

Den allra vanligaste olycksorsaken är fallolyckor och därefter att man tappar kontroll över handverktyg. Andra risker för montörerna är fysisk överbelastning, solpaneler är stora och kan väga 30 kilo. Felaktigt monterade paneler kan också orsaka elolyckor och bränder.

– Tyvärr kör många den snabba vägen och brister i säkerhet och arbetsmiljö. Vi behöver få någon slags likvärdig standard för säkerhet på tak, säger Isabell Öberg, ombudsman på Elektrikerförbundet region mitt.

Nytt initiativ från parterna ska höja kunskapen

Prevent har tillsammans med Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet precis startat ett projekt för att öka kunskapen kring krav och arbetsmiljö inom området.

– Det är ett initiativ från parterna. Syftet är att höja kompetensen hos de som monterar och som en positiv bieffekt tror jag att vi också kan nå beställarna som ofta är privatpersoner. Den information som idag finns för dem är väldigt bristfällig. Man vet inte vilka krav man ska ställa som konsument, säger Åsa Lindelöf, projektledare på Prevent.

Rickard Lindberg ser att det är tre steg som behöver utvecklas inom solcellsbranschen. Det ena är arbetsmiljön så att arbetet kan utföras på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt. Det andra gäller avtal mellan utförare och beställare, att man är överens om det arbete som ska utföras och hur det ska göras. Tredje delen gäller rätt och säker installation för att inte riskera bränder.

Viktigt att göra gemensak sak av frågan

Det är viktigt att fack och arbetsgivare arbetar tillsammans med detta, anser Rickard Lindberg.

– Att vi parter är överens är kanske den viktigaste nyckeln till framgång. Det är i samverkan vi kan nå någonstans, säger Rickard Lindberg.

Det finns i dag en certifiering som Svensk solenergi utfärdar och de har bestämt att den ska vara obligatorisk bland medlemmarna från årsskiftet 2025.

– Det är ett bra initiativ, men det krävs ett helhetsperspektiv som omfattar både elsäkerhet och arbetsmiljö och kunskapen behöver framför allt spridas till fler, säger Åsa Lindelöf.

* Artikeln publicerades första gången i oktober 2023.

FAKTA

Montering av solceller

Det finns flera arbetsmiljökrav som montering av solceller omfattas av. Till att börja med omfattas installation och driftsättning av regler kring elsäkerhet. I de flesta fall räknas det också som ett bygg- och anläggningsarbete som bland annat innebär att det ska finnas en arbetsmiljöplan och en byggarbetsmiljösamordnare både under projektering och genomförande.

Eftersom montering oftast sker på tak är det ett arbete som innebär fallrisk. Det finns krav på utbildning när det gäller monteringar av ställningar och fallskydd.

Ergonomin är en annan risk att ta hänsyn till. Solceller är stora och väger upp till 30 kilo. De ska transporteras upp på tak och det sker ofta för hand utan lyftanordningar.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Säkerhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö