Hoppa till huvudinnehållet
pojke i blå hoodie och lärare i klassrum

En ny forskningsstudie ska belysa hur mycket stress lärare utsätts för i samband med föräldrakontakter.

Bild: Unsplash

Arbetsmiljöarbete

Krävande föräldrar blir en arbetsmiljörisk i skolan

Föräldrar som kräver mejlsvar sent på kvällen och som har åsikter om betygssättning. En ny forskningsstudie ska belysa hur mycket stress lärare utsätts för i samband med föräldrakontakter.

Vissa lärare känner press att alltid behöva vara tillgängliga, inte minst eftersom de måste förhålla sig till de krav och förväntningar föräldrar har.

Porträtt Eva Klope
Eva Klope, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar
Bild: Linnéuniversitetet

– I en tidigare enkätstudie med lärare beskrev lärare att föräldrar kunde mejla klockan 22 på kvällen och sedan skicka ett nytt mejl vid 07.30 för att påpeka att läraren inte svarat. Oavsett vad man själv som lärare tycker är rimligt så finns det ju i den typen av mejl en tydlig förväntan som läraren får hantera, säger Eva Klope, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Hon har tillsammans med Maria Hedlin, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, tilldelats drygt 3,5 miljoner kronor för att undersöka hur lärare kan hantera kontakten med föräldrar och förebygga att den utvecklas till en arbetsmiljörisk.

– Lärare är ett yrke som på relativt kort tid förändrats från ett så kallat friskyrke till ett riskyrke. Vi är alla i behov av lärare som orkar och trivs bra i sitt arbetsliv.

Föräldrakontakten allt mer stressande

Enligt Eva Klope har föräldrakontakten mer och mer har kommit att stressa lärare.

– Många lärare rapporterar att de har en allt för hög arbetsbelastning och har svårt att få stöd i att hantera denna. En riskfaktor i arbetsmiljön som under senare tid uppmärksammats av fackförbund och media är just lärares föräldrakontakter.

Lärarfackens undersökningar visar att lärare upplever att föräldrar ställer orimliga krav och pressar dem i samband med exempelvis betygssättning.

– Även i traditionell media har exempel på föräldrar som försöker styra eller ifrågasätta lärares arbete fått stor uppmärksamhet, även om det handlar om mer extrema fall. I sociala medier kan man också se exempel på att lärare uttrycker frustration över krävande föräldrar, säger Eva Klope.

God samverkan mellan skola och föräldrar gynnar barns skolgång

Tidigare studier har visat att en god samverkan mellan föräldrar och lärare är viktig för att ett barns skolgång ska bli bra. Eva Klope påpekar att en god samverkan mellan föräldrar och skola är bra och viktig på många sätt, men att man inte bara kan tillskriva individuella lärare att de ska hitta balansen.

– Det handlar också om hur föräldrakontakter hanteras på organisatorisk nivå. Det kan handla om vilka förutsättningar lärare har att upprätthålla gränser mellan arbete och fritid. Bara en sådan sak som att inte alla lärare har en arbetsmobil och därför kan känna sig pressade att lämna ut sitt privata nummer är en sådan aspekt.

Eva Klope hoppas att projektet ska bidra till bättre förståelse för lärares kontakt med föräldrar och hur man kan hantera den för att förebygga att den leder till arbetsrelaterad ohälsa.

– Vårt mål är att lärare ska få en bättre arbetsmiljö.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö