Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Arbetsmarknadens parter om framtiden för Mynak

Regeringen föreslår i höstbudgeten att Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, slås ihop med Arbetsmiljöverket. En naturlig organisatorisk förändring tycker Svenskt Näringslivs Carina Lindfelt medan LO:s Mats Ekeklint oroar sig över att det innebär en minskad satsning på arbetsmiljön.

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap, Mynak, bildades 2018 efter gemensamma önskemål från parterna. De skulle bli ett nav för kunskapsspridning inom all form av arbetsmiljöforskning med uppdrag att samla och sprida kunskap om arbetsmiljö, ta fram riktlinjer till företagshälsovården och stärka Sveriges internationella arbetsmiljöarbete. Fem år senare ska nu Mynak slås ihop med Arbetsmiljöverket, enligt regeringens budgetförslag för 2024.

Carina Lindfelt, avdelningschef på Svenskt Näringsliv
Bild: Ulf BörjessonErnst/Henry Photography AB

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, är varken överraskad eller särskilt bekymrad över förändringarna. Hon ser det som en naturlig organisatorisk förändring.

– Det finns både plus och minus med förslaget, men nu får vi förhålla oss till regeringens beslut och se hur man väljer att lösa den här nya situationen. Min bedömning är att det är naturligt att flera av de funktioner som legat hos Mynak nu läggs hos Arbetsmiljöverket. Historiskt har ju Arbetsmiljöverket också gjort både kunskapssammanställningar och haft liknande internationella uppdrag som Mynak.

Mats Ekeklint, enhetschef på LO
Bild: LO

LO:s Mats Ekeklint, enhetschef på Enheten för avtalsfrågor, är mer skeptisk till förändringen.

– Vi ser på sammanslagningen med viss oro och tror att det är en strategi för att minska ner satsningen på arbetsmiljön i förlängningen. Precis på samma sätt som när Alliansen la ner Arbetslivsinstitutet 2007, säger han.

Carina Lindfelt å sin sida ser flera fördelar med att Mynak införlivas i Arbetsmiljöverket. Gemensam administration på en väletablerad stor myndighet är en av dem, men även kompetensförsörjningen.

– Det kan bli lättare att rekrytera medarbetare när man befinner sig i Stockholm i stället för en mindre stad som Gävle och Arbetsmiljöverket har en större organisation för att rekrytera personal.

Men visst finns det delar som även hon är fundersam över.

– Jag tänker särskilt på uppdraget att stärka kompetensförsörjningen av läkare i företagshälsovården, som har problem med stora åldersavgångar inom de närmaste åren. Detta är något som Mynak har haft svårt med och frågan är om det blir enklare hos Arbetsmiljöverket? Det kanske snarare är ett uppdrag för en annan myndighet till exempel Försäkringskassan, säger Carina Lindfelt.

Just företagshälsovården är en av de frågor som Mats Ekeklint oroas mycket över.

–  Företagshälsovården är så oerhört viktig, inte minst framöver när vi förväntas arbeta ännu längre än i dag. Därför borde den få en helt egen enhet på Arbetsmiljöverket. Alternativt skulle den skiljas ut och ligga i en helt ny organisation där flera myndigheter och arbetsmarknadens parter deltar.

Ett annat orosmoln, enligt Mats Ekeklint, är Arbetsmiljöverkets resurser.

– Arbetsmiljöverket är redan i dag hårt ansträngda med hög arbetsbelastning. Så det är ett stort frågetecken vilka ekonomiska resurser de nu får för att även klara av att ta in Mynak i sin verksamhet.

Ser du några fördelar alls med sammanslagningen?

– Om Mynak flyttar till Stockholm blir det enklare att träffas och samverka med parterna på arbetsmarknaden. Samma sak gäller kompetensförsörjningen som kan bli enklare. Men än så länge vet vi ju faktiskt inte om de kommer att förlägga verksamheten i Stockholm eller ej, säger Mats Ekeklint.

bild på Karin Cedronius

Karin Cedronius

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö