Hoppa till huvudinnehållet
Niel D'Arcy, TNT Fedex
Uppdrag

"Vi kämpar för att hinna ikapp"

E-handeln fortsätter att slå nya försäljningsrekord. För skyddsombudet och lagerarbetaren Neil D´Arcy och hans kollegor har det inneburit en kraftig ökning i antalet paket att hantera och en alltmer stressad och pressad arbetsmiljö.

Vi handlar allt mer på nätet. Under pandemiåret 2020 gick e-handeln starkare än någonsin och tillväxten fortsatte under 2021. En som tydligt märker av skillnaden mot tidigare år är skyddsombudet Neil D´Arcy som arbetar på TNT/FedEx distributionslager i Landvetter utanför Göteborg. Han och hans kollegor tar emot leveranser från e-handelsbolag, sorterar och lastar sedan paketen för vidare transport till kund. De är en del av en lång kedja av logistikaktörer som ser till att paketen levereras till rätt adress på utsatt tid, Det har blivit allt mer utmanande när paketvolymerna ökat i snabb takt.

När Neil D´Arcy blickar tillbaka på den gångna julhandeln beskriver han den som "mer än hektisk".

– Det är en kolossal skillnad mot tidigare år. Vi har haft otroligt mycket att göra. Pandemin verkar ha gjort att alla plötsligt vill handla på nätet, säger han.

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

En god kommunikation och samverkan mellan arbetsgivare och skyddsorganisation. Har man inte arbetsgivaren vid sin sida är det svårt att genomföra förändringar och förbättringar i arbetsmiljön.
En lyhördhet inför kollegornas behov och utmaningar. Våga fråga och glöm inte att lyssna.
Var uppmärksam på risker i arbetsmiljön – varje dag – och informera dina kollegor kontinuerligt om vilka risker som finns och vad de kan leda till. Var inte rädd för att uppfattas som "tjatig".

En milsvid skillnad

Med mer än 20 år i branschen, först som chaufför och sedan som lagermedarbetare, har Neil D´Arcy fått ta del av e-handelns framväxt på nära håll.

– Det är en milsvid skillnad från när jag började köra. I dag ska allt gå mycket snabbare. Folk vill ha sina varor i samma stund som de tryckt på "handla"-knappen, säger han.

Arbetsmiljöverket genomförde nyligen riktade inspektioner mot hela e-handelskedjan. Över 1200 besök utfördes, både fysiska och på distans, hos paketterminaler, utlämningsställen och transportföretag som distribuerar paketen samt e-handlare. Resultatet visade att åtta av tio företag hade brister i sina arbetsmiljörutiner och fick krav på åtgärder.

– Resultatet är mycket oroande och det krävs fortfarande ordentliga insatser av arbetsgivarna för att få bukt med problematiken. Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador, sade Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, när resultatet från inspektionerna presenterades.

Projektledaren för inspektionerna, Eric Storbjörk, konstaterade också att konsekvenserna av den bristande arbetsmiljön visar sig för vanliga konsumenter i form av förseningar av leveranser och överfulla utlämningsställen.

Säkerheten kan bli lidande

Även Neil D´Arcy ser utmaningar i att säkerställa en god arbetsmiljö när allt fler paket ska hinnas med på kort tid. För att lösa den stora ökningen över jul fick han och hans kollegor förstärkning från bemanningsanställda, en nödvändig men inte optimal lösning, enligt honom.

– De bemanningsanställda är ofta studenter, utan tidigare erfarenhet från lagerarbete. Vi har ett stort fokus på säkerhet och försöker visa våra nya kollegor vilka risker som finns men det är klart att risken ökar när man är ny på en arbetsplats och inte har erfarenhet från ett liknande arbete. Vissa tar till sig det och andra inte. Det blir lätt att man "ska bara", säger Neil D´Arcy.

– Jag hade hellre sett att vi hade haft egen personal, men det är inte möjligt att anställa för en så tidsbegränsad period.

Säkerhet har ett stort fokus för Neil D´Arcy. Truckanvändning och tunga paket kan utgöra en allvarlig säkerhetsrisk – speciellt i en pressad situation.

– De stora volymökningarna innebar att det blev väldigt trångt i lagret, vilket ökar olycksrisken eftersom det blir svårare att ha bra uppsikt. Tidspress och stress ökar också olycksrisken avsevärt, när man försöker få mer gjort på kort tid, säger han.

I Arbetsmiljöverkets inspektion pekades just bristande säkerhet ut som ett av arbetsmiljöproblemen i branschen. Andra brister var kopplade till belastningsergonomi samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Myndigheten konstaterade också att många arbetsplatser saknade fungerande och grundläggande rutiner för att systematiskt förbättra arbetsmiljön och relevanta kunskaper om hur man bedriver en säker arbetsmiljö.

Neil D´Arcy tycker att det är bra att villkoren i branschen uppmärksammas men han tycker samtidigt att mycket fungerar bra på hans arbetsplats. Belastningsproblematiken löses genom att medarbetarna använder en så kallad vaculex, ett hjälpmedel som lyfter paketen genom ett vakuumlyftsystem. Det minskar risken för belastningsskador avsevärt. Men tidspress, trånga utrymmen och bristande kunskaper kan utgöra en säkerhetsrisk. Att ständigt uppmärksamma sina kollegor på eventuella risker i arbetsmiljön är a och o, enligt Neil D´Arcy.

– Jag jobbar dagligen med att försöka hitta nya sätt att identifiera risker, säger han.

NEIL D'ARCYS TIPS

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

  • En god kommunikation och samverkan mellan arbetsgivare och skyddsorganisation. Har man inte arbetsgivaren vid sin sida är det svårt att genomföra förändringar och förbättringar i arbetsmiljön.
  • En lyhördhet inför kollegornas behov och utmaningar. Våga fråga och glöm inte att lyssna.
  • Var uppmärksam på risker i arbetsmiljön – varje dag – och informera dina kollegor kontinuerligt om vilka risker som finns och vad de kan leda till. Var inte rädd för att uppfattas som "tjatig".
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Uppdrag

Senaste om Mer om arbetsmiljö