Hoppa till huvudinnehållet
Ung person som jobbar i kassan.

Kassapersonal är ett typisk ingångsyrke för unga, där det finns stora brister i arbetsmiljön.

Bild: Arbetsmiljöverket

Arbetsolyckor och arbetsskador

Unga butiksanställda riskerar belastningsskador

Kassapersonal och målare är två yrkesgrupper som riskerar skador på grund av bristande ergonomi på jobbet. Det är allvarligt eftersom många unga finns i de branscherna, enligt Heili Aarnipuro på Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektionsinsats som visar att hela 85 procent av de som jobbar i butikskassor och som målare har brister i arbetsmiljön och närmare hälften berodde på brister i ergonomin. Eftersom det är typiska ingångsyrken för unga är det allvarligt, säger Heili Aarnipuro som projektlett Arbetsmiljöverkets inspektion. 

– Många riskerar att få belastningsbesvär redan i ung ålder. Grunden för ett hållbart arbetsliv formas i början av arbetslivet och det är viktigt att nya arbetstagare får en säker start i arbetslivet genom en bra introduktion, säger Heili Aarnipuro i en kommentar. 

En ung person som kommer direkt från gymnasiet och börjar arbeta i exempelvis butik ser annorlunda på risker. De känner sig friska och starka och tänker att de inte behöver paus lika ofta eller att de behöver växla arbetsställning. När de börjar få värk i kroppen väljer många att byta yrke i stället för att ställa krav på jobbet, enligt Heili Aarnipuro.

– Huvudfokus vid inspektionerna har varit att kontrollera om företagen arbetade systematiskt med riskerna för belastningsbesvär. Det visade att även företag med väl fungerande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan missa att undersöka och bedöma vissa arbetsuppgifter.

Ibland finns rätt utrustning på plats, som justerbara stolar och kassaapparater som kan ställas in efter varje individ. Men det gäller att veta att det ska göras och hur det görs och det måste avsättas tid för det, kommenterar Heili Aarnipuro. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö