Hoppa till huvudinnehållet

De rekordhöga elpriserna slår hårt mot industrin.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Så slår energikrisen mot industrin

Inställd produktion, varsel och nedläggningar. De rekordhöga energipriserna slår hårt mot den energiberoende industrin – och kan leda till nya arbetsmiljörisker.

Energipriserna har ökat med flera hundra procent och dragit åt svångremmen för både hushåll och företag, inte minst inom den så energiberoende industrin som sett sina energikostnader öka dramatiskt den senaste tiden.

– Energikrisen har redan fått väldigt stora konsekvenser inom industrin, som förbrukar stora mängder el i sin produktion. Det skär i marginalerna och kan till och med göra att man går back när man producerar, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna företräder arbetsgivare inom stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnesindustrin samt svetsmekanisk industri. Förutsättningarna i branschen väldigt olika ut beroende vilket elprisområde företagen ligger i och hur man får sin el, men många aktörer har redan behövt styra om sin produktion på grund av de höga elpriserna.

– Man tittar på hur man kan effektivisera sin verksamhet, till exempel genom att styra om produktionen till tider då elen är billigare, säger Per Widolf.

Svårt att styra om produktionen

Men möjligheten att styra om produktionen är begränsad. Många industriföretag producerar dygnet runt, året runt. Vissa har därför i stället tvingats stänga ner produktion under vissa perioder för att det helt enkelt är för dyrt att producera då, säger Per Widolf.

– Det är inte hållbart över tid. Det påverkar så klart bemanningen och vi har exempel på företag som har behövt lägga ner. Vi ser ingen varselvåg ännu men en sådan våg brukar börjar med att varsel sker på enstaka platser, och det ser vi nu. Vi är bekymrade över den närmsta framtiden.

När produktionen läggs om kan det leda till nya arbetstider för bolagens anställda. Samtalen till Industriarbetsgivarna om frågor som rör arbetstidsförläggning och bemanning från arbetsgivare har ökat dramatiskt efter sommaren, enligt Per Widolf. Även möjligheten att ställa om till korttidsarbete har börjat diskuteras allt mer i branschen.

Nya risker kan uppstå

Risken för olyckor är större inom industrin än i många andra branscher och säkerhetsarbetet är därför en högprioriterad fråga. Per Widolf ser inte att den prioriteringen kommer att påverkas av det besvärliga ekonomiska läget, däremot kan nya risker uppstå på arbetsplatserna.

– Arbetsuppgifter som man inte gör i normal drift är alltid lite mer riskabla. Om du startar om och stänger ner produktionen så skulle det kunna innebära fler riskmoment, eftersom man inte jobbar så normalt sätt. Men det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer man inte att tumma på, säger Per Widolf.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö