Hoppa till huvudinnehållet
Åtta av tio anser att arbetsmiljöarbetet har högre prioritet än innan pandemin.

Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser, enligt en ny undersökning från Prevent.

Bild: Unsplash

Arbetsmiljöarbete

Pandemin gav uppsving för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljön hamnade i blickpunkten under pandemin och speciellt frågor som handlar om arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Det visar en undersökning som Novus gjort för Prevent.

I undersökningen Arbetsmiljöindikatorn, som gjordes under april-maj i år, har 1 000 chefer och skyddsombud intervjuats. En tidigare undersökning gjordes i februari–mars 2020, vilket gör det möjligt att jämföra hur man upplevt arbetsmiljöarbetet före respektive efter pandemin.  En förändring är att fler tycker att arbetsmiljöarbetet har hög prioritet nu än tidigare. Det är åtta av tio som anser detta, och något fler chefer än skyddsombud.

Maria Schönefeld
Maria Schönefeld, vd Prevent
Bild: Fredrik Beskow

– Undersökningen visar att arbetsmiljöfrågorna aldrig tidigare legat så högt på agendan. Och det är väldigt positiva resultat, nästan allt har blivit bättre jämfört med tidigare undersökningar, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Mjuka frågorna viktigare

Ett område där det går att se stor förbättring är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det brukar kallas de mjuka arbetsmiljöfrågorna och handlar bland annat om arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Tre av fyra företag svarar att de arbetar aktivt med dessa frågor och sju av tio chefer och skyddsombud tycker att de är bra på att se risker och åtgärda dem. Cheferna är något mer positiva, men det är bland skyddsombuden den stora ökningen skett. Jämfört med 2020 anser åtta procent fler skyddsombud att det blivit bättre.

– Det hände mycket under pandemin. De som kunde fick jobba hemifrån, andra fick hantera risker med smitta på ett annat sätt än tidigare och för många var det en stressig situation. Det gjorde att man snabbt behövde anpassa arbetet efter den nya situationen och då blev arbetsmiljöarbetet en viktig del.

Maria Schönefeld tror att trenden med ökat fokus på arbetsmiljöarbetet kommer att hålla i sig även efter pandemin.

– En god arbetsmiljö är en konkurrensfördel inte minst inom de sektorer där konkurrensen om arbetskraft är stor och därför tror jag att arbetsmiljöfrågorna kommer att fortsätta ligga högt på företagens agendor.

Mer positiva på mindre arbetsplatser

En skillnad som också är tydlig är att man är mer positiv på mindre arbetsplatser. På företag med 5–20 anställda tyckte 88 procent av de svarande att de hade en bra organisatorisk och social arbetsmiljö medan motsvarande siffra för företag med fler än 250 anställda var 67 procent.

– Det är svårt att svara vad det kan bero på. Men en förklaring är att man har kortare beslutsvägar på en mindre arbetsplats. Det är enklare att åtgärda saker. Men jag tror att man ska vara försiktig med att dra slutsatser här.

Undersökningen tar också upp frågor om den fysiska arbetsmiljön men här är förändringen inte lika stor. En liten ökning märks när det gäller att bedöma risker i den fysiska arbetsmiljön. I årets undersökning svarade 83 procent att man är bra på det jämfört med 79 procent år 2020. Nära åtta av tio anser att man har en bra fysisk arbetsmiljö på arbetsplatsen och den siffran skiljer sig inte mycket från föregående undersökning.

På frågan vad man vill ha mer kunskap om så lyfts bland annat den psykosociala arbetsmiljön och frågor kring hemarbete.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö