Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Arbetslöshet ökar risken för självmord

Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Hur stor del av dessa dödsfall som har koppling till arbetet vet man inte idag. Men i en ny kunskapssammanställning kan man se att det finns ett tydligt samband mellan suicid och att bli av med jobbet.

Det finns relativt mycket kunskap i dag om hur många personer som dör av arbetsplatsolyckor eller sjukdomar som kan kopplas till arbetsplatsen. Det är en siffra som sjunkit rejält senaste decenniet och förväntas minska ännu mer i framtiden.

Men när det kommer till självmord och försök till självmord som har koppling till arbetet är kunskapen betydlig mer knapphändig. I den kunskapssammanställning som gjorts av myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) på uppdrag av regeringen finns endast tre studier baserade på svenska förhållanden, övriga 32 studier kommer från andra länder.

– Den viktigaste förklaringen är att det är så pass ovanligt att det krävs väldigt stora material för att kunna göra statistiska beräkningar, säger Linda Magnusson Hanson, forskare vid Stockholms universitet som gjort kunskapssammanställningen tillsammans med Thomas Nessen, processledande analytiker vid Mynak. Foto: Stockholms universitet

Arbetslöshet ökar risken

Det som förvånade henne mest är att det nästan inte finns några studier alls som tittar på självmordsförsök, vilket skulle kunna indikera att det också finns ett mörkertal.

– Men det vet vi inte med säkerhet i dag, säger Linda Magnusson Hanson.

Det tydligaste sambandet som framkom i studien var att det finns en koppling mellan suicid och arbetslöshet, ofrivillig pensionering och förlust av jobb.

– Det handlar främst om personer som har en trygg anställning men blir uppsagda, säger Linda Magnusson Hanson.

Branscher som sticker ut

Man har sett att vissa branscher har en högre självmordsstatistik än andra, till dessa hör bygg- och skogsarbetare, lantbrukare, poliser, maskinoperatörer, fartygsbesättningar, servicepersonal, städare och elektriker.

– Det som sticker ut här är att många av dessa yrken innebär en tillgång till metoder att ta sitt liv, som till exempel skjutvapen, kemikalier och mediciner. Det är också arbeten som kan vara förenade med sämre arbetsförhållanden, säger Linda Magnusson Hanson.

Man har också sett att risken för självmord är något högre för personer inom branscher med låg socioekonomisk status.

Höga krav och låg kontroll

Linda Magnusson Hanson känner inte till någon satsning för att förebygga självmord där man tagit hänsyn till faktorer som har koppling specifikt till arbetsplatsen.

– Det verkar främst ha handlat om att minska tillgången på metoder att ta sitt liv, säger hon.

En viktig sak som framkommer i hennes rapport är att det finns ett möjligt samband mellan höga psykologiska krav, spänt arbete och suicid. Det förra innebär bland annat hög tidspress och komplexitet i arbetet medan spänt arbete betyder att man har höga krav men liten möjlighet att påverka sitt arbete.

Detta är förhållanden som förekommer i hög grad i yrken inom vård och omsorg. Men höga psykologiska krav är också vanligt bland chefer och personer i ledande ställningar.

Ett syfte med kunskapssammanställningen har varit att lyfta fram insatser som kan skydda mot suicid.

– Men det har varit jättesvårt eftersom det nästan inte finns några studier alls om detta, säger Linda Magnusson Hanson och tillägger att anställningstryggheten kan vara svår att påverka eftersom den oftast hänger ihop med upp- och nedgångar i landets ekonomi.

I enstaka studier kunde man se att låg kontroll i arbetet och lågt socialt stöd ökade risken för suicid.

– Då ligger det ju nära till hands att anta att man genom att öka möjligheten till kontroll och socialt stöd minskar risken för suicid, säger Linda Magnusson Hanson.

Detta kan till exempel handla om att få möjlighet att påverka hur, när och med vem arbetet ska utföras och ha kollegor och chefer som lyssnar och bidrar med hjälp och tillgång till bra information.

FAKTA

Om studien

På uppdrag av regeringen har två kunskapssammanställningar gjorts om kopplingen mellan arbetsmiljö och suicid samt mellan arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Detta är en del av en kommande nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention som sträcker sig till 2025. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Mer om arbetsmiljö