Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Hon hjälper anställda att bli bättre talare

Andning, tempo, melodi och kroppsspråk. Kommunikation är så mycket mer än det som sägs. Det är precis lika viktigt hur det sägs, och det är i grova drag vad en logonom arbetar med. Sjuksköterskan Kristina Alinei har fått lära sig att styra röst och kroppsspråk för att utstråla lugn i mötet med patienter, men också i rollen som arbetsledare.  

Präster, lärare, försäljare, guider och chefer. Listan kan göras hur lång som helst på yrkesgrupper som kan anlita en logonom.  

– Vi riktar oss till alla som tycker att rösten är ett viktigt verktyg, inte minst i sitt yrkesliv, säger Rita Saxmark, ordförande i Logonomförbundet. 

Logonom-utbildningen i sin nuvarande form startade redan i början av 90-talet, och uppskattningsvis finns ett par hundra yrkesverksamma logonomer i Sverige. Trots det är yrket relativt okänt. 

– Det är synd för min erfarenhet är att en relativt liten insats kan leda till bättre självkänsla eftersom rösten är så starkt förknippad med vem man är, säger Rita Saxmark.

Det skiljer logonomer från logopeder

Den största skillnaden mellan logonomer och logopeder är att den förstnämnda jobbar med friska röster medan en logoped är medicinskt utbildad och främst kopplas in när det finns något fysiskt fel på rösten.

– Jag tycker att yrkena kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Rita Saxmark.

En annan viktig sak som skiljer yrkena åt enligt henne är att logonomer arbetar bredare med kommunikation. Förutom att stärka själva rösten med olika övningar ingår till exempel även textbehandling, kroppsspråk, presentationsteknik, retorik och mikrofonteknik. Dessutom fokuserar man mycket på språkets estetik, alltså hur man talar på ett tilltalande sätt.  

– Det handlar till exempel om pauseringar, tempo, melodi och betoning, säger Rita Saxmark.

Hon är själv sångerska i botten och blev färdig logonom 2016. Enligt henne är stress och nervositet de vanligaste orsakerna till att man upplever problem med rösten på olika sätt.

– Det leder inte sällan till en känsla av att luften tar slut när man pratar och att rösten blir lite knarrig och svag. Då är det svårt att få gehör för det man vill ha sagt, säger Rita Saxmark. 

Kristina Alinei som jobbar som sjuksköterska inom psykiatrin anlitade Rita Saxmark för några år sedan och tycker att konsultationen gav många aha-upplevelser.

– Det var en jättehäftig känsla när jag märkte att jag kunde påverka mina känslor genom att arbeta med rösten och kroppsspråket, säger hon.

Viktigt att utstråla lugn

I sitt yrkesliv möter hon dagligen patienter som befinner sig i känslomässiga krissituationer. Dessutom är hon arbetsledare och handleder även studenter.

– Det viktigaste för mig var att utstråla ett lugn i kontakten med patienterna för att kunna hjälpa dem känna sig lugnare, även i väldigt svåra situationer, säger Kristina Alinei.

Kristina Alinieri
Kristina Alinei
Bild: Privat

Men hon har även haft nytta av de tekniker hon lärt sig hos logonomen när hon lett möten eller handlett studenter.

– Tidigare fick jag ibland höra att jag pratade väldigt högt och kunde låta skarp i rösten, men jag reflekterade inte så mycket över det då, säger Kristina Alinei.

Nu har hon blivit medveten om vad rösten signalerar och vet vilka tekniker hon ska använda för att kontrollera den.

– Jag hör på min röst när jag till exempel är stressad eller nervös och kan då förändra den, det gör också att jag känner mig lugnare inombords och framför allt att folk lyssnar på vad jag har att säga, säger Kristina Alinei.

Hon tycker att den ökade röstkännedomen även hjälper henne att förstå andra bättre.

– Om jag träffar någon med väldigt ansträngd röst eller kroppsspråk säger det mig något. Och jag börjar fundera på vad det står för, säger Kristina Alinei. 

bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö