Hoppa till huvudinnehållet
Person som sortera paket.

Transport- och logistikföretaget DHL Express har hittills varit relativt förskonade men har startat en satsning för att förebygga skador.

Bild: Deutsche Post AG

Ergonomi

God ergonomi i fokus för logistikjätten

Black week och jul innebär en rejäl volymökning för alla som arbetar med att packa och leverera varor. Logistikföretaget DHL Express har tagit fram tre ergonomifilmer. Syftet är att undvika skador och få in ett förebyggande perspektiv redan vid introduktionen av nyanställda.

Lagom till jul förra året rapporterade Arbetsmiljöverket om alarmerande brister i e-handeln. Hela åtta av tio företag brast i sitt arbetsmiljöarbete och många företag saknade kunskap om belastningsergonomi. Transport- och logistikföretaget DHL Express har hittills varit relativt förskonade men har startat en satsning för att förebygga skador.  

Porträtt på Lotta Jonsmeden, DHL.
Lotta Jonsmeden, HR Business Partner på DHL.
Bild: DHL

– Vi vill arbeta proaktivt och därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att skadorna inte ska öka. Det är viktigt att våra medarbetare lyfter, bär och arbetar på rätt sätt, säger Lotta Jonsmeden, HR Business Partner på DHL.

Företaget har nu lanserat tre filmer som handlar om hur man ska jobba för att inte belasta kroppen fel. Filmerna handlar om belastningsergonomi, arbetsställningar, arbetsrörelser och andra förhållanden som påverkar kroppens muskler och leder.

– Vi vill visa hur man bäst jobbar för att inte slita på kroppen i onödan. Filmerna ingår i introduktionen av nya medarbetare. Budskapet behöver upprepas och vi hjälps åt att påminna varandra om vi ser att en kollega behöver hjälp i hur man ska arbeta utifrån god belastningsergonomi. Grundprinciperna kring lyftteknik finns i alla filmer och är viktiga för alla våra medarbetare, säger Lotta Jonsmeden.

En del av DHL:s företagsstrategi är ”Safety first”. Att satsa på utbildande filmer är en del i att skapa en säkrare arbetsplats.

Hur kan man inte sätta säkerhet som första prioritet i någon verksamhet?

– Hur kan man inte sätta säkerhet som första prioritet i någon verksamhet och speciellt i en verksamhet som vår där vi hanterar paket och där vi rör oss i en terminalmiljö där vi har bilar och truckar som kör? frågar sig Lotta Jonsmeden.

Uppvärmningsgymnastik med medarbetarna

På dagliga möten belyser chefer på DHL Express just arbetsmiljöfrågan. Bland annat har man introducerat en idélåda” där idéer på förbättringar från företagets medarbetare utan att ett tillbud har skett, samlas in.

– Vi har också team som har uppvärmningsgymnastik med medarbetarna för att skapa bättre förutsättningar för deras arbetsdag samtidigt som det visar hur viktigt vi tycker ergonomi är, säger Lotta Jonsmeden.

Viktigt att rapportera tillbud och olyckor

Utöver att skapa filmer kring ergonomi har DHL Express skapat arbetsrotation på olika positioner, och skapat en större förståelse för vikten av att anmäla och rapportera tillbud och olyckor samt riskobservationen.

– Det gäller att sätta säkerheten för våra medarbetare först, och att tillsammans med våra chefer arbeta med att systematiskt följa upp olyckor och tillbud, sätta handlingsplaner och analysera orsaker för att kunna sätta in rätt åtgärder för att våra medarbetare ska undvika arbetsskador, säger Lotta Jonsmeden.

Hon hoppas att DHL Express kan inspirera andra företag att sätta ergonomi högre upp på agendan.

– Utbildningen är obligatorisk både för chefer och medarbetare och det handlar också om att du i rollen som chef är med i operationen och uppmärksammar de medarbetare som gör rätt, samt hjälpa och påminna någon annan som gör fel.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Senaste om Mer om arbetsmiljö