Hoppa till huvudinnehållet
Elev som skriver uppsats

Bild: Pixabay

Arbetsmiljöarbete

Bristande undervisning om arbetsmiljö i skolan

Unga mellan 16 och 24 år är särskilt utsatta för arbetsskador som leder till sjukskrivning. Samtidigt är kunskapen om arbetsmiljö som elever får med sig från skolan bristfällig eller obefintlig, visar en rapport från Mynak.  

Att komma ut som ung på arbetsmarknaden i dag innebär ofta osäkra anställningsformer och visstidsanställningar. Fokus ligger mer på prestation och att behålla jobbet än tankar om säkerhet och återhämtning. Det säger Anna Mannikoff som är ställföreträdande generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.   

Anna-Mannikoff.jpg

– Det gör att man kanske inte vågar ställa krav eller ens vet vilka krav man kan ställa, då löper man en större risk. I och med pandemin och den ökade digitaliseringen har det också blivit ett större ansvar för individen när det gäller arbetsmiljön vilket gör det ännu svårare för den som är ung och ny i arbetslivet, säger Anna Mannikoff.

I rapporten  ”Arbetsmiljökunskap i grund- och gymnasieskolan” har Mynak undersökt hur det står till med ämnet arbetsmiljökunskap i den svenska skolan. De har intervjuat lärare, rektorer, yrkes- och studievägledare och tittat på styrdokument för att få en lägesbild. 

Styrdokumenten visar att arbetsmiljö nämns några gånger i grundskolans läroplan, då handlar det främst om elevernas arbetsmiljö på plats i skolan. I gymnasieskolans läroplan nämns det vid två tillfällen. Och även om arbetsmiljö finns med i ämnesplanen för samhällskunskap i gymnasieskolan så är utrymmet i praktiken begränsat eftersom ämnet  ska omfatta många olika frågor, enligt Anna Mannikoff. Det är också stora skillnader mellan de olika programmen i gymnasieskolan. 

– I yrkesprogrammen som vård och omsorg, el och energi, eller restaurang och livsmedel finns arbetsmiljökunskap med som ett examensmål. Men vad det gäller de teoretiska högskoleförberedande gymnasieprogrammen är det som ett stort svart hål. Där finns arbetsmiljöfrågorna inte med över huvud taget.  

Efterfrågar helhetsgrepp

Det är de högskoleförberedande programmen som tar emot flest elever och många av dem jobbar extra under skoltiden och kommer också arbeta innan de går vidare till högre studier. Anna Mannikoff menar att det bör finnas ett helhetsgrepp kring frågor om arbetsmiljö i skolans styrdokument. En röd tråd från förskola till gymnasieskola där helheten framgår tydligare.  Hon menar också att arbetsmiljöbegreppet i skolan borde vidgas.  

– I dag är det mycket fokus på den fysiska arbetsmiljön. Men den sociala arbetsmiljön vad det gäller utsatthet och stress och den digitala arbetsmiljön för de unga som kommer ut i arbetslivet är lika viktig, säger Anna Mannikoff.

FAKTA

Projektet "Arbetsmiljökunskap för unga"

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram ett undervisningsmaterial för högstadiet i projektet Arbetsmiljökunskap för unga. Syftet är att öka kunskaperna om arbetsmiljö hos ungdomar i Norden. Under sex lektioner kommer elever få möjlighet att diskutera, reflektera och analysera hur arbetsmiljö påverkar hälsan.

Mynak utvecklar lektionsmaterialet som översätts och sprids till alla nordiska länder.  Materialet kommer att finnas tillgängligt på Mynaks webbplats och på andra ställen där det finns gratis undervisningsmaterial för lärare.

Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö