Hoppa till huvudinnehållet

De senaste fem åren har 25 000 unga anmält att de skadat sig på jobbet.

Bild: Istockphoto

Unga

Sommarjobbare skadar sig oftare på jobbet

Unga råkar oftare ut för arbetsolyckor än äldre. De senaste fem åren har 25000 unga anmält att de skadat sig på jobbet, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. En bra introduktion är viktig, inte minst denna sommar när det finns risk för smittspridning på arbetsplatsen.

– Det är viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet, vi vet att det minskar risken för olyckor. Nu har vi dessutom en pandemi och de flesta som ska ut och jobba i sommar är ovaccinerade. Det är viktigt att arbetsgivarna ger alla en säker start i arbetslivet, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i en kommentar.

Olyckorna ökar bland unga kvinnor

Sammantaget minskade antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro under pandemiåret 2020, visar Arbetsmiljöverkets statistik. Men om man ser till antalet anmälningar per 1 000 sysselsatta ökade arbetsolyckorna bland unga kvinnor. För unga män var den siffran på ungefär samma nivå som tidigare. Totalt anmäldes drygt 4 500 arbetsolyckor bland unga (16-24 år) som ledde till sjukfrånvaro förra året.

Brister i systematiskt arbetsmiljöarbete

När Arbetsmiljöverket inspekterat butiker, restauranger, hotell och campingplatser med många sommarjobbare har de sett att det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ofta saknas rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Då blir det också svårt att ge en bra introduktion till nya medarbetare, konstaterar Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket.

– När man är ny på jobbet är det högre risk för arbetsolyckor. Därför är det viktigt att nyanställda får information om riskerna och vet hur de ska undvika dem. De behöver till exempel veta hur man gör för att belasta rätt från början eller minska smittorisken. Alla ska hålla ett helt arbetsliv, säger Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Unga

Senaste om Mer om arbetsmiljö