Hoppa till huvudinnehållet

Agneta Strand, huvudskyddsombud på Sandvik Coromant, tycker att säkerhet ska vara första punkten på alla möten där arbetsmiljöfrågor diskuteras.

Bild: Britt Mattsson

Uppdrag

Säkerhet är första punkt på varje möte

När hon blev huvudskyddsombud på Sandvik Coromant år 2007 stod arbetsmiljöfrågor inte särskilt högt på agendan. Men det senaste decenniet har det skett en stor attitydförändring, ­säger Agneta Strand som fick Prevents arbetsmiljö­stipendium 2020.

Agneta Strand hade jobbat som maskinoperatör på Sandvik Coromant i Sandviken i tolv år när hon 2007 blev vald till huvudskyddsombud. När hon tänker tillbaka känns det länge sedan.

– Jag känner helt enkelt inte igen mig. Tanken hos de flesta då var att om man jobbar på en verkstad så gör man sig illa då och då. Om någon chef följde med på skyddsronden funderade hen säkert vad sjutton det här skulle vara bra för, säger hon.

På den tiden följdes inte olyckor upp. Inte heller gick man till botten med vad man kunde göra för att olyckorna inte skulle inträffa igen.

– De som skadade sig fick gå till sjukstugan eller plåstra om sig själv, förklarar Agneta Strand.

År 2007 fick hon tillsammans med en nyanställd arbetsmiljöingenjör chansen att bygga upp en hel organisation runt frågor om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Steg för steg har de sedan dess fått med alla på företaget genom att hålla utbildningar och föredrag samt pratat med chefer och medarbetare om hur de vill att arbetsplatsen ska se ut.

– Vilka risker kan vi eliminera? Vilka risker kan vi undvika genom att ha rätt skyddsutrustning till hands? Vi har betat av område efter område och jobbat vidare med insikten att vi aldrig kommer bli klara eller nöjda. Med utvecklingen inom industrisektorn kommer hela tiden nya risker, säger Agneta.

Hon erkänner att hon var lite skakis när hon för första gången skulle ställa sig inför en massa industriarbetare, många ur den äldre generationen, och prata arbetsmiljö och skyddsutrustning.

– Men jag har aldrig någonsin träffat på någon som inte har uppskattat det jag har förmedlat varken bland chefer eller medarbetare. Jag tror att kollegorna uppskattade att någon äntligen brydde sig om deras arbetsplats, och att vi började lyfta dessa frågor.

2020 tilldelades Agneta Strand Arbetsmiljöstipendiet, ett pris som delas ut av Prevent till ett skyddsombud som är verksamt i ett privat företag och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Enligt juryn har Agneta Strand ett stort engagemang i arbetsmiljöfrågor.

– Sandviks ledning tar arbetsmiljö på stort allvar. De ger oss tid och resurser att jobba med detta. Vi har sett att arbetet vi gjort tillsammans gett jättefina resultat och det sporrar både oss och ledningen att jobba vidare.

Dagens arbetsmiljöutmaningar handlar främst om omorganisationer och personalneddragningar, säger Agneta Strand.

– I och med att alla företag känner av de allt tätare konjunktursvängningarna så kommer oron och det dåliga psykiska måendet som ett brev på posten efter varje svängning. Där har alla företag en stor utmaning framöver.

Precis som för många andra företag har Sandvik påverkats av coronapandemin. Nästan alla tjänstemän har arbetat hemifrån, samtidigt som verkstadspersonalen har varit på plats på arbetsplatsen.

– Vi har tagit beslut om tuffa restriktioner för de som är på plats och vilka som överhuvudtaget får komma till oss i våra lokaler. Vi försöker hitta på lite bus och lite kul emellanåt här på verkstaden. Men först gör vi en riskanalys och coronasäkrar kulbuset. På så sätt håller vi modet uppe, säger Agneta Strand.

Prissumman på 15 000 kronor sitter på kontot och väntar på att bli använd, som hon uttrycker det.

– Kanske blir det en studieresa med skyddsombuden eller en utbildning som utvecklar mina alltför små kunskaper i kemikalieträsket. Jag gillar inte kemikalier och skulle helst se att vi klarade oss utan dem.

AGNETA STRANDS TIPS

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

  • Det är väldigt viktigt att företaget och arbetsledningen förstår vikten av ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. De sitter på de slutliga besluten och kan resurssäkra både ekonomiskt och ge tiden till arbetet.
  • Ha arbetsmiljö och säkerhet med som första punkt på varje möte.
  • Visa tydligt att dörren är öppen hos både chefer och skyddsombud så att alla törs slinka in och snacka förbättringar och arbetsmiljö.
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Uppdrag

Senaste om Mer om arbetsmiljö