Hoppa till huvudinnehållet

Överlag är det väldigt givande att jobba med människor på det här sättet, säger Fredrik Engdahl som är personlig assistent och skyddsombud.

Bild: Bengt Alm

Uppdrag

När brukarnas krav krockar med arbetsmiljön

Fredrik Engdahl sadlade om till personlig assistent för att han ville jobba med människor. Som skyddsombud och fackombud försöker han hjälpa kollegor som får problem. Ofta handlar det om risker i hemmiljön.

Över 100 000 personer arbetar som personliga assistenter. Arbetet är speciellt eftersom man jobbar i någon annans hem och det är inte ovanligt att brukarens hemmiljö krockar med kraven på en bra arbetsmiljö.

– Som personlig assistent måste man balansera en professionalism med att ha en nära relation med brukaren. När jag kommer in som skyddsombud har ofta balansen mellan det professionella och det privata rubbats, säger Fredrik Engdahl.

Han arbetade tidigare som ekonomichef, men efter att ha bränt ut sig sadlade han om till personlig assistent. Det har han nu arbetat med i sex år och han kombinerar jobbet med rollen som skyddsombud och regionalt fackligt ombud för Kommunal.

Fredrik Engdahl får rycka in när kollegor stöter på problem och får sällan höra om de positiva sidorna med jobbet. Själv tycker han att jobbet är väldigt givande, vilket bekräftas av en statlig utredning som visar att 85 procent av assistenterna trivs med sitt jobb. Många jobbar hos samma brukare i 10–15 år och arbetet ses ofta som meningsfullt och stimulerande.

– Överlag är det väldigt givande att jobba med människor på det här sättet. Det är egentligen ett väldigt uppskattat yrke, men det är villkoren runt omkring som är ett problem, säger Fredrik Engdahl.

Två tredjedelar av assistenterna är anställda av assistansbolag och resten av en kommun eller brukare. Arbetet upphör direkt om brukaren avlider eller får sina assistanstimmar indragna. Brukaren kan också säga upp sin assistent med två veckors varsel om relationen skär sig. Det gör att många drar sig för att vända sig till facket när det finns brister i arbetsmiljön eller när det uppstår konflikter med brukaren eller närstående.

– Det är speciellt att jobba som facklig företrädare. När jag får samtal måste jag först fråga om de är beredda att förlora jobbet. Ofta är det först när det har blivit en uppsägning som vi vågar driva ärendena.

Till skillnad mot i hemtjänsten, där det finns tydliga regler och arbetsuppgifter, förväntas du göra vad brukaren vill att du ska göra. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter som personlig omvårdnad, hushållssysslor och matlagning kan det handla om att gå på bio eller restaurang. Många ser också sitt jobb som ett serviceyrke i första hand. Men det kan också skapa etiska dilemman.

– Man kommer ofta från vården och tror att man är där för att hjälpa någon att må bättre. I stället blir ditt jobb att gå till systemet och hjälpa någon att dricka sig till en för tidig död. Men det finns gränser för vad man kan tvingas göra och man kan alltid vända sig till facket om något känns fel, säger Fredrik Engdahl.

Den nära relationen till brukaren och anhöriga och att man oftast arbetar ensam gör att arbetet kan upplevas som psykiskt påfrestande. Det händer att assistenter utsätts för kränkningar och även hot och våld förekommer.

– De flesta gånger som det blir dåligt är det relationerna med de anhöriga som har skurit sig. Jag hade en assistent som fick sparken för att hon hade överstekt köttet till brukarens make.

Arbetsmiljöarbetet inom personlig assistans försvåras av att arbetet sker i en persons hem. Skyddsronder är sällsynta och även Arbetsmiljöverkets tillsyn är begränsad på grund av den personliga integriteten.

Det kan göra det svårt att få igenom krav på till exempel lyftredskap eller andra hjälpmedel som behövs för att minska den fysiska belastningen. Men även assistansbolagen hamnar i en rävsax om de ställer krav på arbetsmiljön, enligt Fredrik Engdahl.

– Skulle de stå för mycket på assisternas sida och försöka rätta till en situation, då har brukaren det ultimata vapnet att kunna gå till ett annat bolag.

FREDRIK ENGDAHLS TIPS

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

  • Skaffa utbildning och kunskap för att känna till regler och rättigheter.
  • Kommunikation är nyckeln till framgång.
  • Förklara för brukare och anhöriga att en bättre arbetsmiljö är bra för alla. Assistansen blir tryggare och lugnare även för brukaren när personalen mår bra.
bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Uppdrag

Senaste om Mer om arbetsmiljö