Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Arbetssjukdomar tas med i nollvision

Regeringen utökar sin nollvision mot dödsolyckor till att även omfatta annan arbetsrelaterad dödlighet, såsom sjukdom, ohälsosam stress, cancer och suicid. Det framkom i dag när regeringen presenterade sin nya arbetsmiljöstrategi.

– Långt fler människor dör i arbetssjukdomar än i arbetsolyckor. Vi vet också att arbetssjukdomar ökar och skördar fler liv. Därför uttökar nu regeringen sin nollvision till att även omfatta arbetssjukdomar, sa Eva Nordmark när hon preseterade regeringens arbetsmiljöstrategi på ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Hur den uttökade nollvisionen ska se ut i praktiken förklarade inte Eva Nordmark. Men till tidiningen Arbetsvärlden säger hon att regeringen vill öka kunskapen om den arbetsrelaterade ohälsan samt öka åtgärderna. Det kan till exempel handla om att använda sanktionsavgifter mot arbetsgivare som inte gör tillräckligt för attt förebygga ohälsa. Foto: regeringen

Den nya arbetsmiljöstrategin tar också fasta på hur arbetslivet har förändrats under coronapandemin med ökat distansarbete.

– Oavsett om arbetet sker via en app eller från köksbordet ska det inte råda något tvivel om vem som har ansvarig för arbetsmiljön. Det är viktigt att tydliggöra det, sa Eva Nordmark.

Dessutom ska arbetsmiljölagen ses över ur ett jämställdhetsperspektiv. När den skrevs på 1970-talet såg arbetslivet annorlunda ut än idag. Även om lag och regler har uppdaterats under åren anser regeringen att det kan finnas anledning att se över hur regelverket kan förbättras för att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer.

 

FAKTA

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Arbetsmiljöstrategin som ska löpa från 2021–2025 innehåller fyra prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv Arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv Ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk En bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har i uppdrag att ta fram handlingsplaner utifrån strategin. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö