Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Bättre villkor för personliga assistenter

Arbetsmiljöarbetet inom personlig assistens behöver utvecklas. Det är slutsatsen i en statlig utredning som nyligen presenterades.

Personliga assistenter är en av Sveriges största yrkesgrupper med cirka 100 000 sysselsatta. Enligt en ny utredning finns tre utmaningar inom yrket; personliga assistenter behöver få tryggare anställningsvillkor, arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och osäkerheten kring arbetsuppgifter behöver minska.

– Anställningsvillkoren regleras i stor ut sträckning genom kollektivavtal. I vår utredning pekar vi på problemet med de korta uppsägningstiderna och konstaterar att kollektivavtalen i den delen bygger på de förutsättningar som lagstiftningen ger. Om det ska till en förändring så behöver regeringen ändra regelverket och ersättningarna men också försäkra sig om att förändringen i så fall kommer assistenterna till del, säger Lars Lööw, statlig utredare.

För en mindre del av assistenterna finns det dock en möjlighet att med ändrade regler förbättra anställningsvillkoren. Det gäller de assistenter som är anställda av arbetsgivare utan kollektivavtal och de assistenter vars anställning regleras av den så kallade hushållslagen.

– Där föreslår vi dels regelförändringar dels en översyn som ett steg i en möjlig regelförändring, säger Lars Lööw.

Ett syfte med förslaget, påpekar Lars Lööw, är att försvåra för oseriösa aktörer som regelmässigt erbjuder sämre villkor och sämre arbetsmiljö än andra.

– Det kommer i förlängningen påverka arbetsmiljön men huvudsyftet med förslaget handlar om anställningsvillkor och inte arbetsmiljö.

I utredningen föreslås det dessutom ökat tryck på arbetsgivare att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att flytta sjuklöneansvaret till arbetsgivarna.

– I dag ligger det i huvudsak på kommunerna genom en särreglering som bygger på en gissning i förarbetena till LSS om hur den personliga assistansen skulle komma att organiseras. Men vi pekar också på behovet av ökad kunskap hos såväl assistenterna som hos arbetsgivare och arbetsledare.

I dag är det assistenternas arbetsgivare som ansvarar för sina anställdas arbetsvillkor. Enligt Lars Lööw behöver regeringen se till att det finns förutsättningar för att arbetsgivarna ska kunna ge sina assistenter kompetensutveckling, stöd och goda villkor.

FAKTA

Förslag i utredningen

  • Inför ett krav på att arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtalsliknande villkor.
  • Ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt utbildnings- och kunskapsmaterial anpassat till personlig assistans.
  • Ger privata assistansbolag ansvar för att finansiera sina assistenters sjuklönekostnader.
  • Ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra en tillsyn av hur egenvård och vård på delegation fungerar vid personlig assistans.
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö