Hoppa till huvudinnehållet

Unga män skadar sig oftare på jobbet än äldre och lagerarbete är det yrke som är mest riskfyllt. Det visar en ny sammanställning över antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar förra året.

Bild: Brooke Winters/Unsplash

Arbetssjukdomar

Fler blir sjuka eller skadas av arbetet

Både antalet anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor ökade förra året. Sett till olyckor är lagerarbete det yrke som är mest riskfyllt. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

De senaste tre åren har antalet anmälda arbetssjukdomar minskat, men nu har antalet anmälningar vänt uppåt igen. Totalt anmäldes 10 600 arbetssjukdomar under 2019, en ökning med nästan 20 procent. Det visar Arbetsmiljöverkets årliga genomgång av arbetsskadestatistiken i Sverige.

Kvinnorna står för den största ökningen. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet jämfört med män (2,8 anmälningar per 1 000 sysselsatta kvinnor och 1,5 per 1 000 män).

– Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Det finns en oro, inte bara för smittorisk. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör i en kommentar.

Främst är det kvinnor inom vård och omsorg som anmäler arbetssjukdom på grund av hög arbetsbelastning och konflikter på jobbet.

Arbetsolyckorna ökade med fem procent under 2019. Totalt anmäldes 103 900 arbetsolyckor under 2019 och av dessa ledde 34 700 till sjukfrånvaro. Män är mer olycksdrabbade än kvinnor, och i synnerhet unga män.

Lagerarbete är det yrke som är mest riskutsatt, sett till anmälda arbetsolyckor per sysselsatta.
Antalet dödsolyckor har glädjande nog minskat. Totalt dog 36 personer på jobbet 2019 jämfört med 50 personer året innan.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets rapport här: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Mer om arbetsmiljö