Hoppa till huvudinnehållet

Medarbetare i små arbetsgrupper mår bättre än de som jobbar i stora.

Bild: Cowomen

Arbetsmiljöarbete

Storleken på arbetsgruppen påverkar hälsan

Storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Ju större arbetsgrupper desto högre risk för sjukfrånvaro och konflikter, enligt en ny undersökning.

Korttidsfrånvaron är nästan hälften så låg i arbetsgrupper med upp till 5 medarbetare jämfört med grupper med 40 medarbetare eller fler. När en arbetsgrupp ökar från fem medarbetare till sex eller tio går korttidssjukfrånvaron upp. Det visar en undersökning från konsultföretaget Brilliant Future som bland annat gör medarbetarundersökningar.

– Företag och organisationer behöver förstå hur organisatoriska aspekter som gruppstorlek faktiskt påverkar den upplevda arbetsmiljön, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant Future i en kommentar.

En annan undersökning i studien, baserad på 162 681 svar, visar ett starkt samband mellan gruppstorlek och upplevda konflikter. I en arbetsgrupp som består av ett trettiotal medarbetare är andelen som upplever konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp som endast består av en handfull personer.

– Sambandet mellan storleken på arbetsgruppen och konflikter är extremt starkt. Vi vet också att konflikter på arbetsplatsen är starkt kopplade till sjukfrånvaro. Med andra ord är storleken på arbetsgruppen en stor bidragande faktor till hur en organisation både mår och går, säger, Sofie Johansson.

I takt med att arbetsgruppen växer så minskar även medarbetarnas engagemang, enligt en undersökning baserad på 167 495 svar. Den visar att i grupper som består av 20 till 30 personer ligger andelen engagerade medarbetare på 20 till 25 procent, medan det i mindre arbetsgrupper med färre än sju deltagare är cirka 35 procent som känner sig engagerade i sitt arbete.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö