Hoppa till huvudinnehållet

Storkök hör till de verksamheter där Arbetsmiljöverket inspekterat trycksatta anordningar och hur de hanteras.

Bild: Pixabay

Säkerhet

Många missar explosionsrisker

Åtta av tio arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare och andra föremål som kan explodera om de hanteras på ett felaktigt sätt. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort.

Totalt har 1 400 arbetsplatser inom fastighetsförvaltning, sjukvård, centralkök och tillverkningsindustri fått besök av Arbetsmiljöverket. Inspektionsinsatsen visar att åtta av tio arbetsplatser missar att förebygga risker med trycksatta anordningar. Många arbetsplatser, och i synnerhet små arbetsgivare, saknar kunskap om hur de ska skötas och kontrolleras samt var man bäst placerar dem.

– Arbetsgivarna måste ha stenkoll på de här riskerna. Ingen ska få utsättas för de starka tryckvågor och delar som kan slängas ut om trycksatta luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck exploderar, säger Enver Berisha, projektledare på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Några bra frågor att ställa sig enligt Enver Berisha är om den trycksatta anordningen fungerar som den ska, om den är oskadd samt om ventiler och nödstopp fungerar som de ska.

CHECKLISTA

Minska riskerna

  • Finns en förteckning på alla trycksatta anordningar?
  • Har riskerna och det skick de trycksatta anordningarna är i undersökts och bedömts?
  • Genomförs en första kontroll samt regelbundet återkommande kontroller av de trycksatta anordningarna?
  • Finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn?
  • Har kontroll av åtgärderna genomförts för att förbygga allvarliga händelser i form av explosioner?

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Säkerhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö