Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Pexels

Arbetsmiljöarbete

Lastbilsförare kör allt säkrare

Lastbilsförare har blivit bättre på att följa regler kring bland annat kör- och vilotider och lastsäkring, visar en undersökning. Samtidigt finns det tydliga skillnader i hur reglerna efterlevs mellan förare som kör för svenska och utländska åkerier.

Transportstyrelsen har tillsammans med polisen för tredje gången undersökt hur lastbilsförare som kör i Sverige följer olika regler. Till de positiva resultaten hör att fordonen och släpen är i bättre skick, att lastsäkringen blivit något bättre och att ingen förare i stickprovsundersökningen var påverkad av alkohol.

– Tittar vi bakåt på de undersökningar som tidigare genomförts så ser vi att det blivit lite bättre för varje år. Så på det hela taget är det mycket som är positivt, säger Mikael Kyller på Transportstyrelsen.

Även efterlevnaden när det gäller kör- och vilotider har förbättrats och ligger på 71 procent, att jämföra med 51 procent vid mätningen 2012. Men skillnaden är stor mellan förare som kör för svenska och utländska företag. Medan 80 procent av de svenska förarna följer kör- och vilotiderna är motsvarande siffra för utländska förare 55 procent. Det är en nivå som är långt ifrån acceptabel och något som ökar risken för olyckor, heter det i rapporten.

För första gången har också förarnas sociala villkor undersökts inom ramen för tillståndsmätningen. Den visar att det finns betydande skillnader mellan förare som kör för svenska och utländska åkerier. Lönegapet är stort och drygt 80 procent av de utländska förarna tillbringar minst tre nätter i veckan i lastbilen, att jämföra med omkring 20 procent av de svenska. Studien visar också att bland dem med utländska arbetsgivare kom var femte chaufför hem till sin bostad bara någon gång i halvåret.

– Det finns förare från vissa länder, varav de flesta verkar vara från låglöneländer i östra Europa, som ur ett svenskt perspektiv kanske alltför sällan kommer hem eller har möjlighet att ta rast eller vila på annan plats än i lastbilen, säger Mikael Kyller.

Däremot skiljer sig inte arbetstiderna märkbart åt, oavsett var arbetsgivaren är registrerad. Omkring 45 procent uppger att de arbetar 31–40 timmar i veckan och bland dem som arbetar mer än 40 timmar i veckan är en högre andel svenska förare.

Skillnaderna till trots visar undersökningen att en klar majoritet av förarna, såväl svenska som utländska, är nöjda med arbetsförhållandena.

– De flesta trivs och de flesta uppger också att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation i någon mån, säger Mikael Kyller.

När det gäller chaufförernas kör- och vilotider och åkeriernas möjlighet att utföra inrikes transporter i ett annat EU-land pågår det just nu intensiva förhandlingar i EU-parlamentet kring ett nytt regelverk.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö