Hoppa till huvudinnehållet

Ted Yngve arbetar i maskinrummet på färjan Stena Scandinavica, som går mellan Göteborg och tyska Kiel.

Bild: Julia Sjöberg

Arbetsmiljöarbete

Krångliga regler gör att säkerheten halkar efter

Sjöfarten har egna regler för arbetsmiljön och det är inte Arbetsmiljöverket utan Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Det gör att reglerna är onödigt krångliga samt att arbetsmiljöarbetet halkar efter, enligt både arbetsgivare och fack. 

Till skillnad från övriga branscher finns ett särskilt regelverk kring arbetsmiljön ombord på fartyg, Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2019:56. Det omfattar ett 40-tal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som anpassats för sjöfarten. Orsaken är de ”särskilda förhållanden” som råder på fartyg och att det finns en fartygssäkerhetslag och ett internationellt regelverk som svensk sjöfart följer.

Men under våren har fackförbundet Seko sjöfolk gått ut och kritiserat lagstiftningen för att vara omodern och krävt att de arbetsmiljöregler som gäller för alla andra arbetsplatser även ska gälla för fartyg. Dessutom är man kritisk till att det är Transportstyrelsen och inte Arbetsmiljöverket som har tillsynsansvar.

Pelle Andersson, Seko Sjöfolk– Det är inte deras huvudsakliga inriktning att jobba med arbetsmiljö. Det är lite av en bisyssla för dem. Om du till exempel tittar på flyget så är det Arbetsmiljöverket som sköter tillsynen, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöombud på Seko Sjöfolk.

Regelverket kritiseras för att släpa efter och för att vara krångligt med ständiga hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, varav en del upphävts och måste specialbeställas. Det är inte heller förrän nu när ett reviderat regelverk träder i kraft, som den tre år gamla föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, finns med.

Jan Arvidsson, Sjöfartens arbetsgivarförbund– Det har visat sig vara ett veritabelt lapptäcke med hänvisningar kors och tvärs. Man kan ifrågasätta varför det finns två parallella regelverk, varav ett för sjön som alltid ligger steget efter, säger Jan Arvidsson, arbetsmiljöexpert på Sjöfartens arbetsgivareförbund.

Men enligt Christina Östberg, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen, går det inte att bara ta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och använda dem ombord på fartygen. En orsak är att de internationella krav som förs över till Transportstyrelsens författningssamling ibland krockar med Arbetsmiljöverkets regler.

Christina Östberg, Transportstyrelsen– Jag har stött på patrull från juridiskt håll. Vi kommer att titta på den här frågan igen och se om det går att lösa. Det enklaste vore givetvis om Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller rakt av, säger Christina Östberg.

Efter önskemål från fack och arbetsgivarorganisationer har Transportstyrelsen tagit fram ett vägledningsdokument för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, som riktar sig till arbetsgivare, chefer, skyddsombud och även myndighetens egna inspektörer.

Det är just helhetstänket i SAM som Seko Sjöfolk saknar i Transportstyrelsens tillsyn. I stället är inspektörerna allt för fokuserade på säkerhetsriskerna ombord på fartygen, anser man.

– Vi upplever att tillsynen inte fungerar. Man är duktig att titta på säkerhet och se till att man inte dör på arbetsplatserna, men vi måste ha lite högre ambitionsnivå än så. Det här med ohälsa har man inte prioriterat, säger Pelle Andersson.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö