Hoppa till huvudinnehållet
Säkerhet

Droger i brev skapar problem i butiker

Droger köps och säljs på nätet och skickas ofta i vanliga brev som hämtas ut hos postombud. För anställda blir droghandeln ett arbetsmiljöproblem, med ökade risker om hot och våld från kunder.

– I dag utbildar vi personal, har kameror och rutiner för hur man ska hantera en försändelse som kan vara farlig. Men vi behöver en mer sammanhållen bild som kan ligga till grund för nya utbildningar. Vi har även en tät dialog med paketleverantörer om hur vi kan samverka för att bromsa försändelser med olagligt innehåll i tidigt skede, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel som tillsammans med Handelsanställdas förbund ska genomföra en enkätundersökning för att få mer information om omfattningen av problemen. Foto: Björn Mattisson

För att förebygga rekommenderar Per Geijer chefer att prata med sina anställda om risker i butiken, och att vara tydliga med hur de ska hantera kunder som inte är stabila. Samtidigt måste de anställda berätta om sin arbetssituation, eftersom den kan förändras med kunderna. Men det är inte bara dessa faktorer som blir arbetsmiljöproblem för de anställda. Många känner också både olust och oro för att bli en ofrivillig del av handeln med droger.

– Vi har haft diskussioner med anställda som är oroliga för att de lämnat ut droger som orsakat dödsfall.

Enligt Per Geijer spelar även lagstiftningen stor roll, och lagstiftningen är motsägelsefull. Vanliga brev har sekretessbestämmelser, det vill säga en person som hanterar ett brev som hen tror har ett farligt innehåll får inte rapportera det. Samtidigt säger lagen att samma person ska rapportera om det finns misstanke om smuggling när ett paket ska utomlands. Per Geijers uppmaning är ändå att alltid kontakta polisen om det finns misstanke om farliga preparat i försändelser.

– Det blir en olycklig modell där våra anställda tvingas bryta mot lagen för att skydda sig. Men om politikerna är rappa och ser över lagstiftningen och tidigt ser till att nya droger blir olagliga, då har vi märkt att så fort preparaten blir narkotikaklassade så försvinner de ur vår hantering, de upphör i princip direkt.

TIPS

Säkrare arbetsmiljö för postombud

  • Utbilda personalen om risker i butiken.
  • Ha en handlingsplan för hur hotfulla kunder ska hanteras.
  • Kontakta alltid polisen om det finns misstankar om farliga preparat i en försändelse

Källa: Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Säkerhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö