Hoppa till huvudinnehållet

En bild från en säkerhetspark i Finland.

Bild: Berndt Jonsson

Säkerhet

Byggnadsarbetare får träna på risker i säkerhetspark

Nu är arbetet igång med att skapa Sveriges första säkerhetspark. En plats där alla i byggbranschen kan träna på att undvika olyckor, testa utrustning och inte minst reflektera över risker och arbetssätt.

Byggbranschen har under senaste decenniet haft en positiv trend vad det gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Trots det är byggindustrin en av de mest utsatta branscherna. Nu har arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier tagit initiativet till en säkerhetspark i hopp om att minska antalet olyckor, tillbud och arbetssjukdomar. Förebilden är så kallade Safety Training Parks i Finland.

– Trycket och intresset för säkerhetsparken i Sverige har varit stort från alla parter i branschen. Tanken är att de som jobbar inom byggbranschen ska kunna komma till säkerhetsparken för att träna riskmoment, få handledning, utbildning och samtidigt kunna reflektera över sitt och andras arbetssätt, säger Hans Hedberg som är projektledare.

Säkerhetsparken är belägen på en 1,5 hektar stor yta vid Arlanda och kommer att bestå av olika stationer för att träna riskområden: "Höjd", "Arbete vid väg" och "Tunga montage", är några av dem. Träningsstationerna ska kunna byggas om vartefter utifrån branschens behov. Och säkerhetsparken ska drivas som en förening.

– Det ska vara en medlemsdriven verksamhet med olika parter från byggbranschen. Medlemmarna bidrar på olika sätt till utformningen av träningsstationerna med utrustning, maskiner, kunskap och finansiellt stöd. Och de som vill vara med och utveckla verksamheten är självklart välkomna att göra det.

Säkerhetsparken vänder sig till byggelever, lärlingar, beställare, projektörer, yrkesarbetare, platschefer och skyddsombud i allt från små och medelstora företag till de riktigt stora byggföretagen i landet. Förutom den praktiska träningen kommer det också att finnas en kurslokal och en handledare vid varje träningsstation så att man kan reflektera tillsammans och ta del av utbildningsmaterial eller annan info.

– Det finns ett lärandebehov i branschen, men det kanske inte passar alla att sitta och läsa säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsparken öppnar för ett blandat lärande som utgår mer från att bli handledd än att instrueras. Komplicerade ämnesområden omvandlas till att bli mer begripliga.

Hans Hedberg menar att det inte bara ska vara fokus på olyckor och tillbud utan också på vad som går bra och vad som gör att vi jobbar rätt.

– Likväl som man talar om riskmomenten och dåliga exempel kan man prata om de goda exemplen tillsammans och reflektera runt dem. Det lär man sig minst lika mycket av.

Har säkerhetsparkerna i Finland gett någon skillnad i antalet tillbud i byggbranschen där?

– De mätningarna är alltid svåra att göra och forskningsprojekt pågår över tid för att utvärdera metod och koncept. Men när ett större företag i Finland hade obligatoriskt träning i säkerhetsparken för all sin personal så minskade olyckorna både första och andra året efteråt. Andra studier kan påvisa att "eleverna" utvärderar denna träning högt och att attityderna därför påverkas.

Sveriges första säkerhetspark kommer att stå färdig i oktober i år. Den kommer att ha kapacitet att ta emot mellan 12 000 till 13 000 personer om året.

FAKTA

Moment som går att öva i säkerhetsparken

  • Höjd
  • Ställning
  • Tunga montage
  • Arbete vid väg
  • Arbete vid tunga fordon
  • Handhållna maskiner - Vibrationer
  • Ergonomi (snubbel m m)
  • Kvartsdamm – asbest
  • Arbete vid schakt
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Säkerhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö