Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Brister i arbetsmiljön på tunga industriföretag

På nio av tio företag inom tung industri finns risk för allvarliga olyckor. Det visar en inspektion av 480 företag som Arbetsmiljöverket nyligen genomfört.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 480 svenska företag som hanterar stora mängder av explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen. Det handlar om företag inom riktigt tung industri så som stål och papperstillverkning, raffinaderier och gruv- och sprängverksamhet.

Hos hela 90 procent av företaget finns brister, något som Arbetsmiljöverket ser allvarligt på.

– Det här är högriskföretag som kan jobba hårt med att uppfylla lagkraven som skyddar mot stora kemikalieolyckor. Men många har inte koll på de risker som arbetstagarna utsätts för och lever då inte upp till arbetsmiljölagen, det är allvarligt, säger Sabiha Hajdarevic, projektledare för insatsen vid Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

De vanligaste bristerna gäller förebyggande arbetsmiljöarbete. En allvarlig olycksfallsrisk gäller trycksatta anordningar som innehåller farliga ämnen. Arbetsgivarna kan ha kontrollerat själva anordningen, men inte bedömt de risker som kan uppstå när de används.

– Arbetsgivarna måste ha stenkoll på de riskerna. Ingen arbetstagare ska utsättas för de starka tryckvågor och delar som kan slungas ut när en trycksatt anordning exploderar. Många trycksatta anordningar innehåller farliga kemiska produkter så konsekvenserna kan bli stora, säger Sabiha Hajdarevic.

Arbetsmiljöverket har även inspekterat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och kommit fram till att stress är ett problem inom tung industri.

– Stress kan leda till misstag som får förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att arbetsgivaren har rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda de sociala och organisatoriska riskerna, säger Sabiha Hajdarevic.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö