Hoppa till huvudinnehållet
Unga

Arbetsolyckor ökar bland unga

Arbetsolyckorna bland unga har ökat med omkring 20 procent de senaste fyra åren. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Risken att råka ut för en arbetsolycka är fyra till sex gånger högre första året på en ny arbetsplats, enligt Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Förra året anmäldes ungefär 4 800 arbetsolycksfall, som drabbat unga under 25 år och som lett till sjukfrånvaro. Det är en ökning med omkring 20 procent sedan 2014. I andra åldersgrupper syns inte motsvarande ökning av arbetsolycksfallen. Ökningen bland unga gäller män.

Det framgår av preliminär statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram, på uppdrag av tidningen Arbetarskydd.

– Det är en allvarlig utveckling. Vi måste säkerställa att unga får en säker start, och en bra grund för ett hållbart arbetsliv, säger Heli Aarnipuro, Arbetsmiljöverket. Hon är projektledare för tillsynsprojektet "Ett hållbart arbetsliv", där det bland annat ingår inspektioner av arbetsmiljön för yngre arbetstagare.

Arbetsmiljöverkets statistikenhet tittar nu närmare på vad ökningen av ungas arbetsolycksfall kan bero på. Man vet till exempel inte om andelen unga i arbetskraften har ökat i vissa branscher under den här perioden. Det skulle i så fall kunna var en förklaring till att olycksfallen blivit fler.

Unga är också ofta nya på jobbet. Och att vara ny på en arbetsplats är en riskfaktor i sig.

– Man har fyra till sex gånger större risk att råka ut för ett olycksfall under det första året på en ny arbetsplats, säger Heli Aarnipuro. Det gäller inte bara dem som är helt nybörjare, utan också dem som är nya på just det här stället.

Ökningen av olycksfall bland unga är tydligast för män inom "mjukare" branscher, som förskola, skola och äldreomsorg. Det är områden där det generellt råder brist på personal och där arbetet ofta upplevs som stressigt.

Bristande introduktion kan vara en förklaring till olyckor bland unga, enligt Heli Aarnipuro.

– Man kan fundera över om det finns tillräckligt med erfaren personal på arbetsplatserna, som kan introducera de nya.

Nu när semestrarna närmar sig – och därmed sommarjobbssäsongen – är det hög tid att tänka igenom hur nyanställda ska få en bra start på arbetsplatsen. Introduktion ska ingå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska se till att de unga har de kunskaper de behöver för att inte riskera att råka ut för olycksfall.

– Det är viktigt att ledningen tänker till i förväg, säger Heli Aarnipuro. Man bör vara väldigt noga när man väljer arbetsuppgifter, så att de är anpassade till den ungas psykiska och fysiska mognad. Unga har till exempel inte samma muskulatur som äldre.

De nyanställda ska också få klart för sig vilka situationer i jobbet som kan vara riskfyllda. Det kan handla om till exempel hot och våld, berusade kunder eller ergonomi.

– Om en äldre har ramlat, så försöker säkert den unga anställda hjälpa personen upp. Har man då inte kunskap om lyftteknik är det lätt att sträcka sig, säger Heli Aarnipuro.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Unga

Senaste om Mer om arbetsmiljö