Hoppa till huvudinnehållet

Allra mest engagerade i arbetsmiljön är anställda inom hotell och restaurang.

Bild: Istockphoto

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor engagerar unga kvinnor

Intresset för att förbättra arbetsmiljön på jobbet är stort. I synnerhet bland unga kvinnor i åldrarna 20 till 34 år samt bland anställda inom hotell och restaurang. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket.

För första gången har Arbetsmiljöverket undersökt allmänhetens inställning till arbetsmiljöarbete. Totalt har 5 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 20 till 64 år fått svara på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

Så gott som alla svarar att arbetsmiljö är en ganska eller mycket viktig fråga på jobbet. 77 procent har svarat att det är mycket viktigt och 20 procent att det är ganska viktigt. Kvinnor mellan 20 och 34 år är de som tycker det är allra viktigast med ett aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Fler säger att de skulle vilja engagera sig mer i sin arbetsmiljö om de fick avsätta tid för det.

– Arbetsmiljö är ytterst ett ansvar för arbetsgivaren, men den här undersökningen visar glädjande nog att väldigt många bryr sig om sin arbetsmiljö och både kan och vill engagera sig. Det är oerhört viktigt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Tre av fyra uppger att de är nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. Lika många anger att de är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller allmänt engagerade. Störst engagemang finns inom hotell och restaurang men även inom utbildning finns det många engagerade. Inom hotell och restaurang skulle fyra av tio dessutom vilja engagera sig mer i den egna arbetsmiljön.

Lägst andel engagerade finns inom vård och omsorg, verksamheter som arbetar med information och kommunikation och inom transport. Transport är en av de mest olycksdrabbade branscherna och där uppger knappt hälften att mer tid skulle få dem att engagera sig mer i arbetsmiljöarbetet.

– Det är viktigt att ta vara på den vilja till engagemang som finns på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan i värsta fall leda till dödsfall, men även till skador och sjukdomar, säger Greta Svensson.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö