Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Akut brist på företagsläkare

Företagshälsovården lider skriande brist på företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer och andra yrkesgrupper. För att säkra återväxten behöver utbildningsvägarna bli fler och yrkesstatusen höjas, visar en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Det begränsade utbudet av utbildningar och kurser för yrkesgrupper inom företagshälsovården försvårar rekryteringen av kvalificerade medarbetare, visar en rapport från arbetsmiljömyndigheten Mynak. Samtidigt är intresset för vissa utbildningar lågt bland studenterna. Vid Umeå universitet lockade en kurs för arbetsmiljöingenjörer enbart fyra sökande till tjugo platser.

– De flesta som vill utbilda sig till arbetsmiljöingenjör har redan ett yrke och de kan inte vara på campus på heltid. Så vi behöver tänka nytt och använda olika IT-baserade lösningar för utbildningar. Vi kanske också behöver ha halvfart, kvartsfart eller annan anpassad utbildningstid så att det blir fler som väljer de här utbildningarna och de här yrkena, säger Nader Ahmadi, generaldirektör på Mynak. Foto: Mynak

Enligt rapporten behövs fler utbildningar och kurser för samtliga yrkesgrupper inom företagshälsovården, till exempel ergonomer, företagssköterskor och fysioterapeuter. Mest akut är behovet av företagsläkare, som bland annat gör medicinska kontroller och utfärdar tjänstbarhetsintyg för piloter, lokförare och andra yrkesgrupper. I dag är nästan fyra av fem läkare som är specialiserade inom företagshälsovård eller arbets- och miljömedicin 65 år eller äldre.

För att säkra kompetensförsörjningen av kvalificerad personal inom företagshälsovården planerar Mynak att stötta lärosäten ekonomiskt och fungera som en länk mellan olika universitet och högskolor. Myndigheten vill också se fler distans- och nätbaserade utbildningar för att öka intresset bland studenterna och underlätta utbildningsgången.

– Vi kommer att aktivt försöka se till att de här lärosätena samarbetar med varandra. Sedan kommer vi också att bidra till att skapa plattformar för de IT-baserade utbildningarna, säger Nader Ahmadi.

När det gäller utbildningsbehovet av företagsläkare anser Mynak att den nuvarande situationen är ohållbar och att det behövs en ny utredning för att hitta innovativa lösningar på problemet.

Men det räcker inte med att bara ta fram nya utbildningar för att säkra återväxten av kvalificerad personal, anser Nader Ahmadi. För att få fler sökande krävs både marknadsföring och att statusen för utbildningarna och de yrken de leder till höjs.

– Vill man ha den här konkurrenskraften måste utbildningarna vara attraktiva både vad gäller innehåll, utformning och tillgänglighet. Och de arbeten som finns måste ha bra status och bra ersättningsnivåer, säger han.

Ladda ner rapporten här:

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö