Hoppa till huvudinnehållet
Unga

Tuffa villkor för unga i arbetslivet

Unga anställda utsätts oftare för sexuella trakasserier än äldre. Allt fler unga upplever också att de krav som ställs i jobbet är högre än de kunskaper och färdigheter de har. Det visar rapporten Arbetsmiljön 2017.

Arbetsmiljöverkets undersökning görs vartannat år av SCB och omfattar närmare 9 000 sysselsatta. Årets rapport fokuserar på tidsbegränsat anställda, som till övervägande del utgörs av unga, och deras arbetsförhållanden i jämförelse med fast anställda.

Resultaten visar att det är dubbelt så vanligt bland tidsbegränsat anställda att man inte kan bestämma när man ska göra olika arbetsuppgifter.

– Det betyder att man har mindre kontroll över sin arbetsdag. Man vet inte heller riktigt vem som har ansvar för ens arbetsmiljö i lika hög grad som fast anställda, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket. Foto: Linkedin

En av fyra är också orolig för att bli uppsagd eller tvingas korta sin arbetstid, att jämföra med en av tio bland fast anställda.

Jämfört med undersökningen från 2015 har det skett en ökning av andelen unga i åldern 16–29 år som anser att arbetskraven är högre än deras kunskaper och färdigheter. Bland kvinnorna upplever 36 procent att det är så, och 31 procent av männen.

– Om man har ett jobb där man har höga krav, men man har inte riktigt kunskap och färdigheter som matchar så kan det innebära risk för stress och ohälsa.

Unga människor är också betydligt oftare än äldre utsatta för sexuella trakasserier. Nästan var tredje kvinna i åldern 16–29 år uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under de senaste tolv månaderna. Men metoo-uppropet förra hösten har inte avsatt några märkbara spår i statistiken.

– Jämfört med förra undersökningen är det inte en signifikant förändring, vilket är intressant eftersom att det varit ett stort fokus på de frågorna det senaste året. Eftersom det här är en anonym undersökning så är sannolikheten att man vågar svara ärligt på enkäten hög, säger Ann Ponton Klevestedt.

När det gäller andra psykosociala frågor så visar rapporten att arbetsbelastningen är fortsatt hög. Sex av tio uppger att de har alldeles för mycket att göra, något fler kvinnor än män.

– De branscher där det visar sig mest är utbildning, finans och försäkring och hotell och restaurang. Där är det en ännu högre andel som anger att de har alldeles för hög belastning.

Till det positiva i rapporten hör att tre av fyra sysselsatta är nöjda med arbetet i stort, och sju av tio hade ett i hög grad intressant och stimulerande arbete 2017.

– Det är också en psykosocial fråga, säger Ann Ponton Klevestedt.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets rapport:

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Unga

Senaste om Mer om arbetsmiljö