Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Små byggarbetsplatser granskas

Arbetsmiljöverket vill öka kännedomen om risker kopplade till asbest och kvartsdamm. Med start i mars kommer de inspektera byggarbetsplatser runt om i landet.

Sverige var ett av de första länderna i världen med att uppmärksamma riskerna med asbest. Redan 1982 kom ett totalförbud mot att använda material som innehåller asbest i nybyggnation. Alla som ska bearbeta eller hantera asbest behöver ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Men trots det finns fortfarande risker, till exempel vid saneringsarbete och renovering då man kommer i kontakt med gamla byggmaterial.

– De som finns runtomkring på byggarbetsplatsen är inte alltid så medvetna om riskerna. Jag tänker till exempel på målare, snickare och elektriker, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. De som valts ut är de mindre arbetsgivarna med 6–50 anställda. Totalt ska 1 850 arbetsplatsbesök göras.

Dammiga arbetsmiljöer är ett stort problem i byggbranschen. Mineralet kvarts finns i betong och frigörs exempelvis vid rivningsarbeten. Den som bilar betong inomhus kanske skyddar andningsvägarna med en mask, men inte heller här tänker man på att kollegan som står några meter bort också utsätts för det skadliga dammet.

– Eftersom många av de sjukdomar man kan drabbas av om man utsätts för asbest eller kvartsdamm kommer lite lömskt och efter många års tid är det jätteviktigt att alla känner till riskerna och att man gör riskbedömningar för att kunna hantera riskerna, säger Lena Lindskog.

Senare i april kommer Arbetsmiljöverket inspektera större byggföretag och träffa platschefer på byggen för att kontrollera hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då kommer det även att handla om frågor som stress, konflikthantering och digital arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna.

FAKTA

Asbest och kvartsdamm

Kvartsdamm är små partiklar som kan ge skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Asbest är i dag förbjudet att hantera utan tillstånd men var tidigare vanligt i byggsammanhang. Ämnets tunna fibrer kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar. Framför allt drabbas personer som bearbetar eller river ner material som innehåller asbest.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Mer om arbetsmiljö