Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Ny myndighet vill få ut arbetsmiljökunskap till företagen

Se till att arbetsmiljöforskning kommer ut till arbetsplatserna. Det är en uppgift som nystartade Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) ska ta sig an. Trots hot om nedläggning vid ett regeringsskifte i höst ser generaldirektören Nader Ahmadi ljust på framtiden.

– Det finns stort stöd både hos Svenskt Näringsliv och hos facken. Alla är så positiva till Mynak och det ger oss kraft, sa generaldirektör Nader Ahmadi, när han presenterade Mynaks verksamhet på ett fullsatt seminarium arrangerat av AFA Försäkring. 

En av Mynaks viktigaste uppgifter är att få ut arbetsmiljöforskning till arbetsplatserna och till beslutsfattande politiker. Men att Mynak ska ersätta Arbetslivsinstitutet stämmer inte enligt Nader Ahmadi.

– Vi kommer inte ägna oss åt forskning. Det finns många aktörer som gör det. Men kanske har en samordnande instans saknats och där kommer vi in. Vi ska se till att den forskning som finns synliggörs och förmedlas.

Ett uppdrag som Mynak fått är att sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.

– Nollvision för arbetsolyckor och färre arbetsskador räcker inte som målsättning. Arbetet ska addera något till våra liv och göra oss hälsosammare både fysiskt och psykiskt. Så vi nöjer oss inte med att förebygga. Vi vill också främja, sa Nader Ahmadi.

Ett annat uppdrag som Mynak fått av regeringen är att sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv.

– Det är det uppdrag som jag tycker är allra mest spännande. Vår värld har alltid varit föränderlig när det gäller teknologisk utveckling och globalisering men takten och djupet i de förändringar som pågår i dagens arbetsliv saknar motstycke. Kraven på effektivitet höjs nästan dagligen.

 

FAKTA

Mynaks uppdrag de första två åren

  • Utveckla och sprida riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsan.
  • Sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser
  • Sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid.
  • Sammanställa och analysera företagshälsans utbildningsbehov.
  • Sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö