Hoppa till huvudinnehållet
Sjukfrånvaro

Dolda kostnader för långtidssjuka medarbetare

Det kostar mycket att ha en långtidssjukskriven medarbetare. Bara produktionsförlusten före, under och efter sjukfrånvaron uppgår till omkring 100 000 kronor, visar en studie vid Linköpings universitet. Därtill kommer kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning.

Arbetsledare har ofta en väldigt oklar bild av vad en långtidssjukskriven medarbetare kostar företaget, enligt rapporten. Den som mår dåligt eller har ont presterar ofta sämre på jobbet före sjukskrivningen, och det gäller också en period efter att medarbetaren återgått i arbete. Därtill kommer kostnader för ersättare under sjukfrånvaron eller för att omfördela arbetet.

– Vi landade i en sammanlagd produktivitetsförlust på cirka 100 000 kronor före, under och efter sjukskrivningen för en person. Det här är sådant som inte syns i räkenskaperna utan mer är dolda kostnader, säger Lars Bernfort, hälsoekonom vid Linköpings universitet. Foto: Linköpings universitet

I beräkningarna ingår inte kostnader för rehabiliteringsåtgärder, arbetsanpassning, samtalsterapi och andra insatser. Inte heller kostnaderna för den tid som arbetsgivaren lägger ner på kontakt med andra aktörer, som till exempel Försäkringskassan, eller för att organisera om arbetet.

Studien visar också att åtgärder och anpassningar var vanligare för sjukskrivna med psykiska diagnoser, högutbildade och för dem med högkvalificerade yrken. Kvinnor, som i högre utsträckning drabbas av psykisk ohälsa, fick också fler insatser än män.

– De fick i genomsnitt fler åtgärder både vad gäller arbetsplatsåtgärder och individinriktade åtgärder. Särskilt gäller det vissa typer av åtgärder, som ändrade arbetsuppgifter, stresshantering, samtalsstöd och terapi.

Undersökningen bygger på enkätsvar från närmare 200 arbetsledare som ansvarat för långtidssjuka medarbetare. Ingen av dem uppgav att det fanns en policy eller ett rehabiliteringsprogram som de kunde ta stöd av. Många kände sig också vilsna i rehabiliteringsarbetet, inte minst vad gällde samverkan med andra aktörer.

En av slutsatserna i rapporten är att en ökad kostnadsmedvetenhet skulle kunna leda till att mer resurser läggs på hälsofrämjande åtgärder och för att öka arbetsledarnas kunskaper om hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen.

– Man vet redan att det kostar en massa för ett företag att ha anställda som blir sjukskrivna. Nu kan man konstatera att det faktiskt kostar ännu mer, vilket sätter ljus på att det är viktigt att försöka förhindra och förebygga sjukskrivningar så gott man kan genom en bra arbetsmiljö och åtgärder i rätt tid, säger Lars Bernfort.

Läs rapporten här:

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Mer om arbetsmiljö