Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljökrav i upphandling

Ställ arbetsmiljökrav redan i upphandlingen. Det är Arbetsmiljöverkets uppmaning till myndigheter, organisationer och företag som handlar upp leverantörer. Ju tydligare arbetsmiljökrav i upphandlingen – desto mindre risk att dålig arbetsmiljö blir en konkurrensfördel.

Viveca Wiberg leder projektet om upphandling och arbetsmiljö som presenterades på ett seminarium i mars. Projektet ingår i ett regeringsuppdrag för att förstärka tillsynen mot företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna.

– Vi ser att upphandlare har stora möjligheter att motverka dålig arbetsmiljö. Det är ju lagkrav på att arbetsgivare ska följa reglerna om arbetsmiljö och ha en arbetsmiljöpolicy, så varför inte ställa krav på det redan i upphandlingen? säger hon. Foto: Arbetsmiljöverket

För det är vid upphandlingen som förutsättningar för en bra arbetsmiljö skapas, och sambandet mellan osund konkurrens och dålig arbetsmiljö är tydligt, enligt Arbetsmiljöverket. Det kan handla om dåliga arbetstider, brister i skyddsutrustning, utbildning och farliga maskiner, vilket kan bli kostsamt både för samhälle och för individ.

För att få veta mer om hur arbetsmiljö hanteras i upphandlingar har projektet intervjuat både upphandlare, anbudsgivare och arbetstagare. Resultatet pekar på att även om 84 procent av de intervjuade anställda säger att deras företag har en arbetsmiljöpolicy, så är det bara hälften av upphandlarna som uppger att de ofta ställer krav på arbetsmiljöpolicy i upphandlingar.

– Och om det ställs krav på arbetsmiljöpolicy så är det en låg andel som följer upp att kraven följs. Det verkar också som att fler anbudsgivare än upphandlare anser att det förekommer fusk, säger Peter Linsér på företaget Markör, som genomfört undersökningen.

För att stödja upphandlare och anbudsgivare har projektet tagit fram information och verktyg i form av både foldrar och en checklista.

– Upphandlingskriterierna är verkligen av stor betydelse både för leverantörsval och uppföljning av kontraktet. Och många företag jobbar ju redan idag med Code of conducts, en typ av uppförandekoder som ofta innehåller arbetsmiljö. Vi vill att fler upphandlare ska se att det här som ett konkurrensmedel istället.

FAKTA

Osund konkurrens

Med osund konkurrens menar Arbetsmiljöverket att företag tänjer på regelverket för att skaffa sig orättvisa fördelar gentemot sina konkurrenter.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets webb:

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö