Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Alla gläds inte åt vovve på jobbet

Vad händer om kollegan vill ha hund på jobbet och jag är hundrädd? Eller om chefen låter Fido bo under skrivbordet och jag är allergisk? Arbetsmiljöverket och Astma- och allergiförbundet ger samma svar - ingen ska bli sjuk eller må dåligt på jobbet.

Att ta med hunden till kontoret är inte helt ovanligt, i synnerhet inte på mindre företag. I arbetsmiljölagstiftningen finns inget uttryckligt förbud mot att ha hund med på jobbet. Å andra sidan är arbetsmiljölagen tydlig: ingen ska bli sjuk eller skadas på sin arbetsplats. Arbetsmiljön ska vara bra för alla. Hela 19 procent av svenskarna uppger att de har pälsdjursallergi och många är hundrädda.

– Så finns det nån med pälsdjursallergi så kan man inte ha med hund på jobbet, säger Marie-Louise Luther på Astma- och Allergiförbundet.

Samma sak gäller för hundrädsla. Att behöva gå till jobbet och vara rädd är inte heller bra arbetsmiljö, vilket Arbetsmiljöverket slagit fast. Är det nån som vill ha med sig sin hund måste därför arbetsgivaren bedöma om hunden utgör risk för ohälsa. Och finns det risk att någon mår dåligt är det helt i sin ordning att säga nej som arbetsgivare. Samma sak gäller förstås på äldreboenden, om det är aktuellt med en vårdhund.

– Då bör man ta reda på om det finns boende eller anhöriga med allergier, säger Marie-Louise Luther.

Marie-Louise Luther berättar om fall där arbetsgivaren själv haft hund på jobbet, vilket gjort det omöjligt för personer med allergier att jobba kvar.

– I de allra flesta fall tror jag det handlar om okunnighet. Många gånger har man hund på jobbet för man har svårt att få hundvakt.

Och om en person med allergi inte kan jobba på grund av att det finns djur där, då kan även diskrimineringslagen träda in.

– Då kan det handla om bristande tillgänglighet för den personen. Men det är många tycker det är jobbigt att vara den besvärliga personen, den som påtalar eller anmäler det.

Astma- och allergiförbundets grundpolicy är att pälsdjur inte ska förekomma på arbetsplatser, och tillåts det ska det ske med försiktighet och med respekt för allergiker. Men ibland kan behov och lagstiftningar krocka, som när en arbetsplats har både en person med synnedsättning som använder ledarhund och en som har allergi eller är hundrädd. Vad händer då?

– Då ska bådas behov i möjligaste mån tillfredsställas. Kanske kan man lösa det genom att ha olika ingångar, att hunden inte är överallt och att man jobbar i olika lokaler. Det kan oftast lösas genom lite planering.

LÄSTIPS

Hund på jobbet

Astma- och Allergiförbundets policy om pälsdjur, samt överenskommelse om ledarhundar mellan Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet, www.astmaoallergiforbundet.se.
Socialstyrelsen har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt tagit fram en vägledning om "Hundar i vård och omsorg".

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö