Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Arbetsrelaterade självmord ökar i världen

Allt fler människor i världen väljer att ta sitt liv på grund av jobbet. Otrygga anställningar, hög arbetsbelastning och stress är några orsaker som pekas ut. Men i Sverige är kunskapen om arbetsrelaterade självmord bristfällig trots att den psykiska ohälsan ökat kraftigt.

De arbetsrelaterade självmorden ökar globalt som en följd av försämrade arbetsvillkor. Det visar studier från USA, Frankrike, Storbritannien, Australien, Japan, Sydkorea, Kina, Indien och Taiwan.

– Fenomenet att människor drivs till sådana ytterligheter på en arbetsplats att de väljer att ta sitt eget liv är nytt ur ett historiskt perspektiv, säger Sarah Waters, forskare vid Leeds universitet som studerar en rad självmord vid tre franska företag.

Enligt den klassiske sociologen Émile Durkheim är arbetet den minst troliga "arenan" för självmord eftersom jobbet ger oss sociala band, trygghet, identitet och en plats i samhället. Den ökning som vi nu ser hänger ihop med de globala förändringar som ägt rum i arbetslivet de senaste decennierna, menar Sarah Waters.

– I efterkrigstidens Europa och industrisamhälle var arbetet hårt och förknippades med fysiska umbäranden, men det gav människor trygghet. Med jobbet följde en känsla av stabilitet och varaktighet. Allt det där har förändrats de senaste 20-30 åren.

Otrygga anställningar och högre arbetsbelastning är de främsta förändringarna, anser hon. Ständiga strukturomvandlingar och nedskärningar i företag och organisationer har lett till större osäkerhet och en ökad press på arbetstagarna. Samtidigt tvingas många unga människor ta olika tillfälliga jobb vilket skapar otrygghet.

Under 2010 inträffade en uppmärksammad självmordsvåg på Foxconn, en kinesisk underleverantör till Apple, då 14 anställda tog livet av sig på företagets fabrik i Shenzhen. Omänskliga arbetsvillkor med långa arbetsdagar och mycket övertid pekas ut som några orsaker.

– I Frankrike, Storbritannien, USA och Japan är det ofta välutbildade och välavlönade tjänstemän som begår självmord. I länder som Kina är det ofta underbetalda, utnyttjade arbetare som tar livet av sig, säger Sarah Waters.

Ett annat uppmärksammat fall är France Télécom där uppemot 35 anställda, främst tjänstemän, begick självmord 2008–2009 efter omfattande nedskärningar och organisationsförändringar inför en privatisering. Fallet har väckt stor uppmärksamhet i Frankrike och en åklagare i Paris har begärt att den tidigare vd:n och sex höga chefer ska ställas inför rätta för trakasserier på arbetsplatsen.

– Det här är ett väldigt viktigt fall när det gäller företags ansvar. Det är egentligen första gången som företagsledare riskerar att hamna i fängelse och hållas ansvariga för att ha infört arbetsförhållanden som drev deras egna anställda till att begå självmord. säger Sarah Waters.

I Sverige beräknas flera hundra människor ta sitt liv varje år på grund av arbetsrelaterade orsaker, men siffrorna är osäkra och det förs ingen statistik över självmorden. Samtidigt är man på Arbetsmiljöverket medveten om den kraftigt ökade psykiska ohälsan, något som man också försökt förebygga med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Ett av utfallen om man har allvarliga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är psykisk ohälsa, bland annat depression. Och en av de största riskerna för självmord är ju faktiskt depression, säger Ulrich Stoetzer, med dr och psykolog på Arbetsmiljöverket.

Enligt Sarah Waters är det viktigt att i högre grad uppmärksamma att allt fler väljer att ta sitt liv på grund av arbetsvillkoren.

– Vi behöver prata om det här, medvetandegöra det och vi behöver lagar som erkänner att problemet existerar och skyddar individerna och deras familjer, säger hon.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Mer om arbetsmiljö