Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Så ska den nya arbetsmiljömyndigheten jobba

Det har länge saknats en organisation för att utvärdera och vägleda arbetsmiljöpolitiken så att den blir mer effektiv. Den funktionen får nu den nya arbetsmiljömyndigheten i Gävle, som också blir ett nav för att samla in, sammanställa och förmedla kunskap och verktyg i arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är något av arbetslivets motsvarighet till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, men med inriktning mot att utvärdera och analysera villkoren i arbetslivet utifrån vetenskapliga perspektiv.

– Det blir en myndighet som kommer att samarbeta med forskare och andra aktörer i expertteam så att nationella kunskapsbanker kan byggas upp och verktyg tas fram för nyttiggörande av forskningens resultat i praktiken, säger Ewa Ställdal, regeringens särskilda utredare för inrättandet av myndigheten den 1 juni nästa år.Foto: Håkan Eriksson

Den nya myndigheten har efterfrågats av bland annat forskare och arbetsmarknadens parter sedan Arbetslivsinstitutet lades ner för tio år sedan. Men till skillnad från Arbetslivsinstitutet kommer Myndigheten för arbetsmiljökunskap inte att bedriva någon forskning eller producera statistik.

– Anledningen till att regeringen har valt att inrätta en ny myndighet är den starka utvärderingsprofilen. Då krävs en oberoende myndighet som står fri och inte är en del av ett forskarkollektiv.

Myndigheten kommer att ha i uppdrag att sprida forskningsresultat och förmedla verktyg i arbetsmiljöarbetet. Den rollen har förutom högskolor och universitet även organisationer som Arbetsmiljöverket, AFA Försäkring, forskningsrådet Forte och Prevent.

– Vi kommer inte ta över deras uppgifter, förutom Arbetsmiljöverkets nationella kunskapsfunktion, utan det handlar om att utifrån en nationell kontaktpunkt utveckla och stärka arbetsmiljöarbetet. Tanken är att den nya myndigheten ska leverera nya kunskapssammanställningar så att arbetsmiljöarbetet hos alla parter kan bygga på ett bättre vetenskapligt underlag som är utvärderat och tillgängligt på nya, moderna sätt, säger Ewa Ställdal, som tidigare varit generaldirektör för Forte.

Myndigheten ska även stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Ytterligare ett uppdrag är att arbeta med frågor som rör företagshälsovård.

– Viktiga frågor är bland annat kompetensförsörjning och hur man ska kunna utveckla riktlinjer, verktyg och vägledningar i syfte att få ut bättre effekter av insatser inom företagshälsovården.

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap placeras i Gävle och beräknas ha ett 30-tal anställda. Närheten till högskolan och den arbetslivsforskning som bedrivs där är en av fördelarna med lokaliseringen.

– Jag hoppas att vi ska bygga upp en modern myndighet med nya arbetsformer som också kan ge idéer till ny forskning för att möta alla de komplexa utmaningar som finns i samhället just nu kring arbetsmiljöfrågor, säger Ewa Ställdal.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö