Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Bästa arbetsplatsen för föräldrar

Volvo Cars i Göteborg är Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats inom privat sektor. Detta enligt Unionen, som belönat företaget med ett pris: Guldnappen.  

Alla tjänar på ett jämställt och föräldravänligt arbetsliv, konstaterade Martin Linder, Unionens förbundsordförande, när han på tisdagen delade ut Guldnappen för år 2017. Volvo Cars fick priset för att företaget, enligt motiveringen, har en ”uttalat positiv inställning till föräldraledighet och knyter ihop arbetet för en föräldravänlig arbetsplats med verksamhetsperspektivet på ett föredömligt sätt”. 

– Föräldralediga ingår i lönerevisionen och omfattas av företagets bonussystem på samma villkor som andra anställda, sa Martin Linder.

Prismotiveringen tar också upp att företaget arbetar aktivt med bland annat utbildning för nya chefer och checklistor i frågor som rör föräldraledighet. Man använder fokusgrupper för att identifiera vad som behöver bli bättre och för att flytta fram positionerna i arbetet för ett föräldravänligt arbetsliv.

Katarina Matson, kultur- och mångfaldsspecialist på Volvo Cars, kände sig stolt och glad över utmärkelsen.  

– Föräldraskap är en viktig del av livet. Att det ska gå att förena föräldraskap och arbete är en ledstjärna i verksamheten, sa hon. Flexibla arbetstidslösningar är en självklarhet.  

Hennes tips till arbetsplatser som vill blir mer föräldravänliga var att börja med att göra ett konkret material – till exempel en föräldraguide med checklistor för vad som gäller före, under och efter en föräldraledighet.

– Då vet alla vad som gäller, inget faller mellan stolarna och man har något att hålla sig i, sa Katarina Matson.

På Volvo Cars finns tydlig information om reglerna kring vid graviditet och föräldraledighet på intranätet, på både svenska och engelska.

Jörgen Olsson, klubbordförande för Unionen, poängterade att det lokala facket måste våga ta upp föräldrafrågorna med arbetsgivaren. På Volvo Cars väckte klubben för några år sedan frågan om att de föräldralediga borde inkluderas i lönerevisionen och även få bonus på samma villkor som andra anställda.

– Våga ta upp hur det ser ut här och kom med konkreta förslag. Sätt frågan på agendan, sa Jörgen Olsson.

Inflytande över den egna arbetstiden, föräldravänliga mötestider och möjlighet att jobba hemifrån vid behov – det är de viktigaste faktorerna för att en arbetsplats ska upplevas som föräldravänlig. Det visar en färsk undersökning bland privatanställda tjänstemän, som Unionen presenterade i samband med prisutdelningen (2046 personer med barn i åldrarna 0-11 år hade intervjuats, svarsfrekvens 59 procent).

Sju av tio anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. Och verkligheten lever i mångt och mycket upp till de högt ställda förväntningarna, enligt rapporten. Sex av tio svarande bedömer att deras nuvarande arbetsplats är föräldravänlig.

Men undersökningen visar också att omkring hälften av kvinnorna har gått ner i arbetstid för att kunna kombinera föräldraskap och arbete. Bland männen har en cirka femtedel gjort det. Av dem som varit föräldralediga under de senaste tre åren anser en femtedel att ledigheten har påverkat deras möjligheter till karriärutveckling negativt. 

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö