Hoppa till huvudinnehållet
Uppdrag

Årets skyddsombud gillar lagarbete

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete kräver en väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Men hur gör man för att det löpande arbetet ska fungera? Jenny Westerberg på Falbygdens ost menar att det viktigaste är att båda parterna är öppna och inser vikten av att bolla idéer med varandra istället för att hamna i ständiga konflikter.

När Jenny Westerberg utsågs till Årets skyddsombud 2015 i västra Sverige av LO var det en utmärkelse som bokstavligen chockade henne, men när den första överraskningen väl lagt sig blev hon väldigt glad eftersom utnämningen var ett kvitto på att all den tid hon lagt ned på sitt uppdrag gett resultat.

– Visst är det fantastiskt att man kan få en utmärkelse när det gäller arbetsmiljöarbete, det är verkligen en sporre för alla oss som ägnar vår arbetstid och fritid för att alla på arbetsplatsen ska må bra, säger hon glatt och berättar att hon varit skyddsombud sedan 2001.

På den tiden var Falbygdens ost ett mindre företag som inte hade ett organiserat arbetsmiljöarbete och Jenny Westerberg som var helt grön och oerfaren på området började ta tag i frågorna. I takt med att företaget växte kom arbetsmiljöarbetet allt mer i fokus och sedan 2006 är Jenny Westerberg huvudskyddsombud på företaget som numera har drygt 100 anställda.Att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett tillverkande företag innebär flera utmaningar där den kanske största är att få gehör hos företagsledningen för krav och önskemål från personalen.

– Det är väldigt viktigt att man förstår varandra och tidigare har vi haft lite problem med den biten eftersom facket satsat mycket mer resurser på utbildningar för mig och de andra skyddsombuden än vad företaget gjort för sina produktionsledare. Det här har gjort att det blivit vissa konflikter eftersom vi helt enkelt inte talat samma språk. Framöver kommer vi att gå gemensamma utbildningar och det tror jag är bra, då får vi en gemensam grund att stå på, säger Jenny Westerberg som menar att den kanske viktigaste faktorn för en lyckad samverkan är dubbelriktad information.

På Falbygdens ost har man jobbat mycket med öppenhet vid till exempel de återkommande månadsmötena där företagsledningen ger en grundlig ekonomisk redovisning och information om planerade förändringar medan fackklubben listar det som inte fungerat och de synpunkter som medlemmarna haft.
Under den senaste tiden har sjukfrånvaron stigit men det är inget som beror på att arbetsförhållandena blivit sämre utan att medelåldern ökat.

– Vi har en väldigt låg personalomsättning och nu när många av trotjänarna börjar hamna i den övre medelåldern blir det allt vanligare med olika åldersrelaterade krämpor, säger Jenny Westerberg som valt att arbeta med olika teman i samband med de fyra skyddsronder och skyddskommittéer som är inplanerade varje år.Med tanke på en ökande medelåldern har ergonomi valts ut som ett kommande tema, men istället för att bara gå en utbildning har man satsat på ett upplägg där föreläsarna istället följer med ut i produktionen för att ge konkreta exempel på hur respektive individ kan förändra sitt arbete. Det kan handla om alltifrån att man kanske inte ska vrida på handleden på ett visst sätt i något eller några arbetsmoment till hur man kan förbättra den ergonomiska arbetsmiljön med olika typer av hjälpmedel.

I och med att Falbygdens ost fick Arla som ny ägare i april förra året fick också arbetsmiljöarbetet en riktig nytändning, menar Jenny Westerberg som välkomnar initiativen till att förbättra rehabkedjan.

– Inom koncernen finns det en medvetenhet om vikten av att satsa på rehabilitering för att få de anställda tillbaka i produktionen, och här har Arla kommit väldigt långt. Sen kommer vi även att ha teman om maskinsäkerhet, klimat och buller samt transport, materielhantering och brandskydd.

JENNYS BÄSTA TIPS

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

  • Öppenhet är A och O - det leder till konstruktiva lösningar istället för konflikter.
  • Var lyhörd för vad som händer på företaget och försök fånga upp stämningen bland de anställda.
  • Ett brinnande engagemang är viktigt, se till att du verkligen får tid ägna dig åt arbetsmiljöfrågorna.
  • Få med dig dina arbetskamrater i löpande arbetsmiljöarbetet, tillsammans blir ni starka.

Peter Fredriksson

Mer om Uppdrag

Senaste om Mer om arbetsmiljö