Hoppa till huvudinnehållet
Sjukfrånvaro

Sjukskrivningarna ökar kraftigt

Antalet olycksfall som leder till kortare sjukskrivning har ökat stadigt de senaste fem åren. Däremot har den tidigare ökningen av andelen allvarliga olycksfall stannat av. Samtidigt ökar de långa sjukskrivningarna kraftigt. Det visar AFA Försäkrings arbetsskaderapport för 2016.

– Att de mindre allvarliga arbetsolyckorna ökar tror vi har att göra med att villkoren i försäkringen ändrades 2012. Sen har vi också infört webbanmälan av arbetsskador vilket gör att det blir lättare att anmäla. Det är alltså inte nödvändigtvis så att det sker fler olyckor, sa Anna Weigelt, avdelningschef för AFA Försäkrings analysavdelning, när hon presenterade rapporten på ett seminarium nyligen.Foto: AFA Försäkring

När de gäller de allvarliga arbetsolycksfallen har ökningen stannat av och ligger nu på en stabil nivå om 10 000 fall per år cirka. Nästan dubbelt så många män som kvinnor drabbas. Träindustriarbetare samt byggnadsarbetare är utsatta yrkesgrupper.

Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall ökar med stigande ålder. Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen. Män faller från stegar och avsatser och kvinnor halkar och ramlar inomhus eller ute. Personal inom hemtjänsten halkar till exempel när de är på väg till en vårdtagare och lärare som har rastvakt halkar på skolgården.

När det gäller unga ser det något annorlunda ut. Bland unga kvinnor är den vanligaste olyckstypen rån och bland unga män är det maskinskador och olyckor med verktyg.

Sjukskrivningarna har ökat de senaste åren vilket även Försäkringskassans statistik visar. Värst drabbade är kvinnorna. Mellan åren 2009 och 2014 ökade antalet sjukskrivna kvinnor med hela 75 procent. För män är ökningen 42 procent.

Även längden på sjukskrivningarna har ökat. Orsaken till ökningen tros vara att andelen psykiska diagnoser har ökat och de innebär generellt en längre sjukskrivningsperiod än övriga diagnoser.

Ladda ner AFA Färsäkrings arbetsskaderapport 2016:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Mer om arbetsmiljö