Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Ny standard för arbetsmiljö

En ny internationell standard för arbetsmiljöledningssystem är på gång och på måndag har alla möjlighet att lämna förslag och synpunkter på förslaget. Enligt tidsplanen kommer den nya ISO-standarden att klubbas i slutet på året och det finns många nyheter.

I snart tre år har en internationell arbetsgrupp arbetat med att ta fram ett standardförslag på hur en ISO-standard för arbetsmiljöledningssystem ska se ut, och på måndag presenteras resultatet under ett seminarium på SIS i Stockholm.

Foto: Susanne JitzmarkAnna Gruffman från Sandvik är ordförande för den svenska kommittén och hon konstaterar att jämfört med den nuvarande standarden OHSAS 18001 blir det en hel del nyheter som syftar till att förenkla och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Den kanske viktigaste förändringen är att det blir ett tydligare fokus på frågor som rör säkerhetskultur. I dag handlar det mycket om förbättra ledningssystemet, i den nya standarden betonas istället vikten av att förbättra själva arbetsmiljöprestandan.

En annan förändring är att fler ska omfattas av arbetsmiljöledningssystemen, bland annat tydliggörs att det är lika viktigt att inhyrda underentreprenörer eller besökare skyddas som den egna personalen.

– Sen har vi även arbetat hårt för att de psykosociala aspekterna ska få en ökad betydelse, vilket varit en självklarhet i framförallt Europa under lång tid. Här ser vi en tydlig skiljelinje eftersom det i många andra länder inte alls ses som en viktig fråga, vilket är ganska naturligt.

Om man fortfarande har fullt upp med att arbeta förebyggande med tekniska lösningar som till exempel skydd på maskinerna har man inte tid och energi att arbeta med de psykosociala frågorna, säger Anna Gruffman som anser att det är viktigt att så många som möjligt tar sig tid att läsa igenom förslaget samt bidra med synpunkter nu på måndag.

Nästa internationella möte äger rum i Kanada i juni och då tar den svenska gruppen med sig alla förslagen och synpunkterna från seminariet.

– Detta kommer att bli en av de bredast använda ISO-standarden och omfatta cirka 100 länder och 300 000 företag, så var med och påverka hur du vill att den slutliga standarden ska se ut.

Mer om seminariet om SIS arbetsmiljöstandard

Peter Fredriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö