Hoppa till huvudinnehållet
Uppdrag

Med säker attityd

Den som inte gått byggföretaget Veidekkes obligatoriska riskutbildning släpps inte in på den arbetsplats där Mälarbanan just nu byggs. Det är en av många åtgärder som Marcus Nilsson, regionchef på Veidekke, gjort. Målsättningen är att ingen ska behöva skada sig på jobbet. 

Trots att medarbetare verkar i en farlig miljö med stora maskiner, arbete på höga höjder och tunga lyft är ambitionen att kunna eliminera all skadefrånvaro i de kommande projekten. Det säger Marcus Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst.

Även om det är en tuff målsättning tror Marcus Nilsson att det är fullt möjligt att minska tillbuden och olyckorna. Men han konstaterar att det krävs ett engagemang utöver det vanliga för att nå ut till anställda och underentreprenörer.

– Visst behövs tydliga skyddsföreskrifter, men minst lika viktigt är det att arbeta med attityderna. Bestämmelser har ingen större effekt om de som berörs av dem inte förstår varför de finns och vilken nytta de faktiskt kan ha av dem, säger han och tillägger att därför är HMS (Hälsa, ArbetsMiljö och Säkerhet) alltid i fokus när det gäller såväl upphandlingar som i det dagliga arbetet med att göra riskvärderingar och arbetsberedningar.

I stället för att en person bara sitter och skriver ned bestämmelser och förhållningsregler har man valt att involvera alla som berörs för att på så sätt ta del av deras yrkeskunskaper och erfarenheter av tidigare projekt, och det har gett goda resultat.

– Dels kan vi påverka attityderna genom att ständigt påminna om vikten av att bidra till en god arbetsmiljö, men sen får vi även ta del av deras kunskap så att vi kan genomföra de olika delarna i ett projekt både säkert och effektivt, säger Marcus C Nilsson som tillsammans med de 270 anställda tilldelats Trafikverkets ”Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris”.

Juryn motiverade utnämningen med att Veidekke Anläggning Öst projekt Mälarbanan inte bara lyckats få samtliga medarbetare involverade i arbetsmiljöarbetet utan att man även visat handlingskraft vid avvikelser och att man har höga interna krav på skyddsarbetet.

– Det var väldigt kul att bli uppmärksammade på det här sättet. Det gav oss en sporre att bli ännu bättre, säger Marcus C Nilsson som tillägger att sedan en tid tillbaka har man en obligatorisk webbaserad riskutbildning som samtliga måste genomgå innan de släpps in på byggarbetsplatsen, och det gäller även för tillfälliga besökare eller underentreprenörer.

Utbildningen tar en timme och omfattar information om skyddsutrustning, vilka regler som gäller och hur man ska bete sig på platsen. Först när man gått igenom utbildningen får besökaren det klistermärke som krävs för att släppas in.

En annan viktig del i arbetsmiljöarbetet är den interna kunskapsbanken där medarbetarna uppmuntras till att lägga in tillbudsrapporter. I dagsläget sker det via ett eget system i intranätet och totalt har Veidekke cirka 80 000 rapporter av avvikelser i verksamheten, men framöver kommer det att gå att göra detta via en app.

– Jag läser samtliga tillbudsrapporter och det ger mig en bra bild av vilka återkommande riskfaktorer som vi ska lägga vårt fokus på att få bort.

MER OM

Marcus C Nilsson

Titel: Regionchef Veidekke Anläggning Öst.

Ålder: 44 år.

Familj: Fru och två döttrar, åtta och tolv år.

Intressen: Hus och familjen, spelar även golf och försöker träna när jag hinner.

Bakgrund: Efter fyraårigt tekniskt gymnasium har jag jobbat i de flesta linjebefattningar. Jobbar sedan 2011 på Veidekke.

Peter Fredriksson

Mer om Uppdrag

Senaste om Mer om arbetsmiljö