Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Femårsplan för ett säkrare arbetsliv

Ett nationellt centrum för arbetslivsforskning, ett forum för dialog med arbetsmarknadens parter och ett dussintal nya uppdrag till Arbetsmiljöverket. Det blev resultatet när regeringen presenterade sin femåriga arbetsmiljöstrategi.

Regeringens arbetsmiljöstrategi har tagits fram det senaste året i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Ett av strategins prioriterade områden är att skapa ett hållbart arbetsliv. Därför får Arbetsmiljöverket i uppdrag att identifiera branscher och arbetsplatser där arbetstagare tvingas sluta i förtid.

– Vi vet i dag att den psykosociala arbetsmiljön påverkar möjligheten att vara kvar i arbetslivet fram till pensionsåldern. Det gäller också den fysiska arbetsmiljön och arbetets innehåll, sade Ylva Johansson vid en presskonferens.

Arbetsmiljöverket ska också kartlägga risker vid nya sätt att organisera arbetet och utöka tillsynen av bemanningsföretag.

– Man är överrepresenterad i riskfyllda arbeten och det är en stor andel som också är unga och nyanlända som arbetar i bemanningsbranschen.

Ett annat av prioriterat område i regeringens strategi är att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska den psykiska ohälsan som ökat lavinartat de senaste åren. Den nya föreskriften om organisatorisk och organisatorisk arbetsmiljö som träder i kraft den 31 mars är den viktigaste delen i det här arbetet, enligt ministern.

– Det handlar ledningsfrågor, styrning, kommunikation, delaktighet, fördelning av arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Men det handlar också om socialt samspel, som kränkande behandling på arbetsplatsen.

Sedan tidigare är det också känt att en nollvision mot dödsolyckor är ett av de prioriterade områdena. Arbetsmiljöverket får nu i uppdrag att lämna förslag för att förebygga olyckor för vägarbetare, som drabbas av vart femte dödsfall.

Myndigheten ska också ta fram förebyggande åtgärder inom jordbruk, skogsbruk och fiske där olyckor är vanligt förekommande. Dessutom ska utökade inspektioner få stopp på gammal utrustning och maskiner som kan vara farliga.

Utöver de tolv uppdragen till Arbetsmiljöverket tillsätts två utredningar, en för att se om det behövs nya arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv och en för att ta fram ett förslag till ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö. Det senare har länge efterfrågats av såväl forskare som arbetsmarknadens parter.

– Det handlar inte om att återinföra Arbetslivsinstitutet utan det handlar om att lägga förslag på hur vi i dag och framåt på ett bra sätt kan organisera ett nationellt centrum, både för forskning och kunskap men också för att kunna utvärdera arbetsmiljöarbetet, sade Ylva Johansson.

Ett önskemål från arbetsmarknadens parter som också blir verklighet är inrättandet av ett dialogforum. Enligt Ylva Johansson skulle en fråga för forumet kunna vara hur ledarskap och förebyggande arbetsmiljöarbete kan förhindra mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö