Hoppa till huvudinnehållet

Jens Möllberg blev tidigt engagerad i förbättringsarbetet på Hitachi i Ludvika. Det ledde till att han blev tillfrågad om att ta en ledande befattning.

Bild: Kenneth Sundh

Uppdrag

"Vi rullar ut röda mattan för nyanställda"

Han ansvarar för 250 medarbetare i en bransch som hamnat i världens fokus. Jens Möllberg och hans kollegor på Hitachi Energy bygger förutsättningar för framtidens fossilfria samhälle – och både efterfrågan och rekryteringsbehoven har ökat kraftigt. 

Hållbar energi är på allas läppar just nu. För Hitachi Energy har det fått väldigt konkreta effekter. Bolaget jobbar med kraftteknik och energisystem som gör att energi kan förflyttas dit den behövs, en viktig pusselbit för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Jens Möllberg, verkstadschef för företagets produktion av ventiler för högspänningslikström i Ludvika och Smedjebacken, beskriver det som en ”boom” för branschen. 

Jens Möllberg
Jens Möllberg är verkstadschef på Hitachi i Ludvika
Bild: Kenth Sundh

– Vi är på en fantastisk resa med elektrifiering i världen och det är väldigt roligt att jobba inom det här området. Situationen i världen har gjort att Europa snabbt vill bli mindre beroende av gas och påskynda energiomställningen, och klimatfrågan är högaktuell, säger han. 

Sedan Jens Möllberg tillträdde som verkstadschef 2017 har antalet medarbetare femdubblats. Från ett 40-tal lokalt i Ludvika till 250 medarbetare globalt – och behoven är inte mättade än. Hitachi Energy ska anställa 2 000 medarbetare till Sverige de kommande två åren. Den stora uppmärksamheten branschen har fått har inte bara ökat orderlistan, utan också underlättat rekryteringen.

– Många vill vara med och bidra till energiomställningen och en mer hållbar värld, det har absolut gjort det lättare för oss att rekrytera, säger Jens Möllberg. 

Jag blev livrädd först. Det var en jätteresa

Att Jens Möllberg själv hamnade här var inte givet. Planen i ungdomen var att studera ekonomi på universitetet men efter att som 20-åring börjat på ABB, som då ägde verksamheten, tog intresset för teknik och innovation över. Jens Möllberg blev tidigt engagerad i förbättringsarbetet på företaget och hans engagemang ledde snart till att han blev tillfrågad att ta en ledande roll. 

– Jag blev livrädd först. Det var en jätteresa. Men jag har haft andra ledargestalter som funnits där som förebilder och stöttat mig och det har varit en framgångsfaktor, säger han. 

Fokus på gruppdynamik

Att bygga ett starkt team samtidigt som företaget växer snabbt är en utmaning. För Jens Möllberg har mycket fokus legat på gruppdynamik, mänskliga dialoger och ett bra samarbete med sitt team och de ledare som jobbar närmast medarbetarna.

– Alla människor har olika styrkor och nyckeln till att skapa starka team är att hitta en bra mix och balans med olika kunskaper och erfarenheter, säger han. 

Att växa snabbt ställer också en hel del krav på arbetsmiljöarbetet. Balansen i att rekrytera i samma takt som efterfrågan ökar är inte lätt att matcha. Många nya kollegor innebär också att säkerhetsarbetet sätts på prov. 

– Som ny medarbetare ser man ofta inte risker på samma sätt. Och när man får in många nya medarbetare samtidigt kan det som ledare vara svårare att upptäcka signaler på stress, belastning och fysiska risker. När en grupp blir större kan det också innebära nya risker som man kanske inte uppmärksammat tidigare, säger Jens Möllberg. 

Satsar på bra introduktion

Det finns både för- och nackdelar med att introducera många  nya medarbetare samtidigt. Hitachi Energys enhet HVDC låter nya medarbetare börja gruppvis för att de ska få ett sammanhang och kunna dela tankar och erfarenheter med varandra. 

Företaget har satsat mycket på introduktionen för att nya medarbetare snabbt ska känna sig trygga och välkomna – och sprida ordet att detta är en bra arbetsplats. De har en vision att vara Dalarnas och Sveriges  mest attraktiva arbetsplats och fokuserar mycket på att skapa trivsel och engagemang. Första dagen en ny medarbetare börjar rullas en röd matta ut, den nya kollegan får träffa folk från hela verksamheten och det skålas i alkoholfritt bubbel.

– Det här har uppskattats mycket av våra nyanställda. Många är unga och aktiva på sociala medier och delar bilder från den här första dagen. Det har också blivit ett sätt för oss att sprida bilden av oss som arbetsgivare och locka andra att söka sig hit, säger Jens Möllberg.  
Företaget erbjuder också traineeprogram där man blir anställd från första dagen, får rotera mellan olika funktioner och på det sättet komma in i arbetet. 

Fokus framåt för Jens Möllberg är att fortsätta möta den kraftigt ökade efterfrågan på företagets tjänster med bibehållen arbetsmiljö och teamanda. Att allt fler kunder väljer att skriva långsiktiga avtal med bolaget gör det lättare att rekrytering och satsningar på personalen blir långsiktiga. 

– Det känns otroligt bra att det finns en större långsiktighet och tilltro till det vi gör, säger Jens Möllberg. 

JENS MÖLLBERGS TIPS

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

  • Medarbetarskap: Fokusera på medarbetarskap – alla är delaktiga i att skapa en god arbetsmiljö.
  • Prioritera hälsa: Var sårbara inför varandra, erkänn misstag och sätt din egen och andras hälsa först. 
  • Kommunicera: Prata med varandra. Sätt ord på det som sker och vart ni vill sträva. 
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Uppdrag

Senaste om Ledarskap