Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Många kan behöva stöd efter pandemin

Alla har varit med om pandemin men hur den drabbat oss skiljer sig åt. Behovet av stöd ser därför olika ut när arbetslivet så småningom återgår till ett mer normalt läge. Men att fortsätta följa upp hur medarbetarna mår är viktigt, enligt Mona Drar, legitimerad psykolog och organisationskonsult.

Mona Drar är övertygad om att pandemin satt spår hos oss alla, även om vi är olika hårt drabbade.

– Vi har fått möta vår egen sårbarhet. Vi levde i ett samhälle vi trodde var stabilt och på bara några veckor, nästan dagar, förändrades det. Det har gjort något med oss och det kommer att påverka oss framåt, sa Mona Drar när hon blev intervjuad på ett webbinarium arrangerat av Onelab. Foto: Ekström och Garay

Splittrad bild

Bilden av hur den psykiska hälsan påverkats av pandemin är splittrad. I april publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport där en slutsats var att de som redan innan pandemin led av psykisk ohälsa mått ännu sämre under pandemin. En del av de vårdanställda som jobbat med de svårast sjuka covidpatienterna har drabbats av posttraumatisk stress och depression. Men det finns också en grupp som arbetat hemma under pandemin i en trygg familjekonstellation och som påverkats lite eller kanske till och med mått lite bättre av den ökade frihet som hemarbetet har inneburit.

– Det är inte en homogen grupp som kommer tillbaka till jobbet utan en heterogen grupp. Men som arbetsgivare behöver man tänka att något stort har hänt och man behöver regelbundet följa upp hur medarbetarna mår och under lång tid framöver, sa Mona Drar.

För att illustrera hur olika vi påverkats presenterade Mona Drar tre olika exempel. Stina som jobbat hemma medan barnen varit på förskolan. Hon har haft en familj omkring sig och har mått bra av den ökade frihet som distansarbetet inneburit. Mats som jobbat hemma med ungdomar som haft distansundervisning och där relationerna blivit ansträngda i familjen. Han står inför en skiljsmässa och han har börjat dricka mer än vanligt. Slutligen Emil som redan innan pandemin led av psykisk ohälsa.

– Han har suttit hemma ensam mycket och inte vågat gå ut ens för att handla. Han har fått mer ångest än tidigare och har vänt på dygnet. Han behöver komma tillbaka till jobbet och få rutiner.

Chefer behöver också stöd

Som chef är det viktigt att lyssna och visa att man tar emot det som anförtros en. Tydliga roller och struktur kommer bli ännu viktigare framåt och chefer behöver också vara tydliga med vilka förväntningar de har på medarbetarna. I synnerhet om arbetet fortsatt delvis kommer ske på distans, säger Mona Drar.

– Men sen är det också jätteviktigt att cheferna tar hand om sig själva. De har också varit med om en pandemi. För att orka ge av sig själv behöver man fylla på med energi. HR måste lyfta och peppa sina chefer och visa dem att de har kompetensen att leda sina medarbetare.

TIPS

För en trygg återgång till kontoret

  • Följ upp regelbundet hur medarbetarna mår. En enkät en gång om året räcker inte. 
  • Visa intresse och medkänsla som chef. Om en medarbetare inte mår bra och berättar om det är det viktigt att lyssna och hänvisa till det stöd som finns i form av exempelvis företagshälsovård.
  • Jobba hälsofrämjande och gör mer av det som redan fungerar.
  • Glöm inte bort att cheferna också varit med om en pandemi och kan behöva stöd och pepp!
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Ledarskap