Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Så är framtidens ledaregenskaper

Chefer som är bra på sociala relationer har klarat sig bättre under pandemin än chefer som är specialister. Det säger psykologen Fredrik Bengtsson som stöttar chefer i att hantera ledarskap på distans.

Under corona-pandemin jobbar psykologen Fredrik Bengtsson som samtalsstöd åt chefer i olika branscher. Han säger att det är en omställning för alla chefer att hålla kontakt med medarbetarna för att veta hur de mår och har det när arbetet sker på distans. Men det har varit betydligt enklare för chefer som redan hade en god kommunikation med sina medarbetare innan pandemin och som också hade ett öppet klimat på arbetsplatsen.

– Det är chefer som är bra på att bygga relationer, vet hur de ska hålla ihop teamet på distans och som är intresserade av att leda och utveckla människor. De som har det vi kallar emotionell intelligens, EQ. De vet hur man ska föra samtalet för att få fram hur medarbetaren mår. De cheferna hittade snabbt på nya sätt att kommunicera med medarbetarna, som till exempel digital fika. Foto: privat

Däremot säger han att det har varit en utmanande tid för de som har en chefsroll i egenskap av specialist eller teknisk expert i sin bransch och som inte är så vana att jobba med mer mjuka arbetsmiljöfrågor. Den gruppen chefer har känt sig stressade av det nya läget. De vet att de har ansvar för arbetsmiljö och hälsa och för att fånga upp medarbetarna, men de vet inte hur.

– De har inga verktyg att ta reda på hur medarbetarna mår. Hur ska han veta hur Calle och Stina mår, de har ju inte sagt nåt.

EQ har blivit viktigare än IQ

Han menar att det under pandemin utkristalliserats att EQ är viktigare än IQ i framtidens ledarskap när distansarbetet är här för att stanna. Och att det redan är ett skifte på gång på bred front. Arbetslivet kommer att vara mer relationsorienterat och då behövs chefer som är grundade i sig själva och är intresserade av att utveckla både andra och sig själv. Chefen behöver också kunna kan tackla osäkra tider och hjälpa medarbetarna med det utan att för den sakens skulle behöva sitta inne med alla svar själv. Men hur blir det då för cheferna som är mer av specialister?

– IQ-chefernas kunskap behövs också, men de kanske ska jobba som de specialister de är och inte leda människor. Varje organisation behöver fråga sig vad den behöver för typ av ledare i framtiden för att alla medarbetare, även cheferna, ska utvecklas och må bra.

Viktigt med bra dialog

Fredrik Bengtsson säger också att varje enskild medarbetare kommer att behöva lära sig att hantera den frihet och lösare strukturer som distansarbetet medför genom ett ökat personligt ansvar för att sätta gränser för arbetsbelastningen och för kommunikationen genom att ha en aktiv dialog och delaktighet i företagets kultur.

– Självledarskapet och det relationsorienterade ledarskapet blir ekvationen för framtidens arbetsliv, säger Fredrik Bengtsson som är psykolog, organisationskonsult och författare inom arbetsmiljö, hälsa och hållbarhet.

 

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap