Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Därför vantrivs unga chefer

Sverige har låg andel unga chefer jämfört med övriga länder i Europa. Dessutom funderar många av dem på att sluta. I ett forskningsprojekt vid Umeå universitet tittar man nu på vad unga chefer behöver för att trivas, må bra och vilja fortsätta i sin ledarroll.

– Det finns väldigt lite forskning om hur det är att vara just ung och chef. I en första delstudie har vi frågat chefer i privat sektor mellan 19 och 29 år hur de upplever sin arbetssituation och hälsa. Preliminära resultat visar att unga chefer skiljer ut sig, säger Hanna Irehill som är psykolog och en av forskarna i projektet. Foto: Ulrika Sahlén

De unga cheferna i studien upplever arbetet som mer känslomässigt påfrestande än äldre chefer. De verkar också sakna tydliga förväntningar på vad de förväntas åstadkomma.

– De upplever chefsrollen som otydlig och konfliktfylld med krav från olika håll i organisationen. Sen är många av de unga cheferna också i en föränderlig fas i livet där de kanske bildar familj, byter bostad eller flyttat till annan ort, vilket påverkar hela livssituationen.

I studien var det tydligt att de unga cheferna, som ofta är nya på arbetsmarknaden, upplevde lägre stöd från organisationen vilket exempelvis kan handla om ett minskat utrymme att göra fel eller hur väl organisationen lyssnar in behov och åsikter. Stödet och förståelsen från den egna organisationen upplevdes lägre av de unga cheferna jämfört med de äldre chefernas.

– Det är tydligt att de unga cheferna behöver mer stöd från den egna organisationen, kanske en mentor eller någon som regelbundet stämmer av med dem hur det går över tid. De behöver också veta vart de ska vända sig när de behöver hjälp i olika frågor.

Om unga chefer över lag tycker det är tufft att vara chef, så är det än tuffare för den som är ung kvinna och chef. I jämförelse med de unga männen upplever unga kvinnor högre emotionella krav, större svårighet att påverka arbetsmängden och mindre organisatoriskt stöd. Det är inget som förvånar utan är i linje med tidigare forskning om just kvinnor i chefsroller, säger Hanna Irehill. Konsekvenserna av hur unga chefer upplever sin arbetsmiljö är att de också mår sämre, där unga kvinnor i chefsroller uppvisar sämst mående.

Forskningsprojektet om unga chefer vid Umeå universitet är finansierat av AFA-försäkring och ska vara klart 2023. Resultatet presenteras bland annat i form av en handbok med rekommendationer för hur organisationer kan stötta unga chefer och få dem att trivas och må bra i sin ledarroll.

– Där kommer att finnas råd och tips om hur man tar emot de unga cheferna på ett bättre sätt, som en hjälp till organisationerna, säger Hanna Irehill.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap