Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Chefer får stöd inför svåra samtal

Chefer ska förebygga ohälsa på jobbet, men många är osäkra på hur de ska närma sig medarbetare som inte verkar må bra. Det vill forskaren Therese Eskilsson vid Umeå universitet råda bot på genom att utveckla ett digitalt stöd för sådana samtal.

– Många gånger kan det vara svårt för chefer att veta hur de ska prata med medarbetare som inte mår bra, särskilt när det gäller psykisk ohälsa. Vi vill lära chefer hur man kan samtala om ohälsa med hjälp av ett metodstöd för dialog. Genom att följa en frågeguide blir det lättare för chefen att ställa frågor till en medarbetare som till exempel är nedstämd, orolig eller deprimerad, säger Therese Eskilsson, medicine doktor vid Umeå universitet. Foto: Umeå universitet

Therese Eskilsson har tidigare tagit fram ett stöd för att förebygga sjukskrivningar och utforma rehabiliteringsplaner vid utmattningssyndrom. Nu vill hon vidareutveckla det stödet. Först var tanken att utforma utbildningar direkt ute på företagen.

– Men när coronapandemin kom insåg jag att det inte skulle fungera att åka ut till arbetsplatser och hålla utbildning. Nu vill vi istället digitalisera metoden och i samarbete med Prevent göra den tillgänglig för alla i form av en webbutbildning. Sedan ska chefer i små och stora företag i privat och offentlig sektor få gå utbildningen så att vi kan utvärdera hur metoden fungerar i praktiken.

Så hur vet man då om en medarbetare mår dåligt och är på väg att bli sjuk?

– Om man har en bra kommunikation blir man bättre på att notera små förändringar i sina medarbetares beteenden. Det kan handla om att någon beter sig annorlunda eller jobbar över mycket. Man kan också ha en struktur för sådant i företaget där man registrerar korttidsfrånvaro och talar med de medarbetare som ofta är sjuka, säger Therese Eskilsson

Med hjälp av en frågeguide ska det bli lättare för både chefer och medarbetare att ha samtal om ohälsa samt om rehabilitering efter en sjukskrivning.

– Chefen ska inte vara psykolog men förhoppningsvis kan den här metoden bidra till att man fångar upp tidiga signaler på ohälsa och att man får en rutin för att slussa medarbetare vidare om det handlar om svårigheter i privatlivet så som en otrygg hemmiljö eller spelmissbruk.

Projektet finansieras av AFA Försäkring och löper över tre år.

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap