Hoppa till huvudinnehållet

Frida Sunesson är chef i den mansdominerade byggbranschen.

Bild: Sara Winsnes

Uppdrag

”Branschen skulle må bra av fler kvinnor”

Som nioåring började Frida Sunesson med ishockey och där lärde hon sig att sätta laget framför jaget och att spela tillsammans med killar. Det har hon nytta av som chef i den mansdominerade byggbranschen.

Frida Sunesson har nyligen flyttat till Oskarshamn för att leda avdelningen för värme och sanitet på Bravida. Tidigare jobbade hon i Växjö åt samma företag.

– Just nu är jag på jakt efter fler VVS-montörer. Det är inte så lätt att hitta montörer som har erfarenhet och är villiga att byta företag, säger Frida Sunesson, serviceledare på installationsföretaget Bravida i Oskarshamn.

Förutom att leta efter fler montörer samordnar hon jobben och sköter kundkontakter. Hon hjälper husägare och företag med att hitta lösningar när det gäller värme, vatten och avlopp. Ibland händer det att både hon och montörerna måste arbeta på helgen.

En mansdominerad bransch

VVS är en mansdominerad bransch. Kvinnorna i branschen arbetar oftast på administrativa tjänster. Bristen på montörer är ett problem.

– Det är inte så lätt. Lönerna kan inte trissas upp hur högt som helst för då blir slutkunden lidande. Man får locka med andra värden som också spelar stor roll, till exempel så är stämningen här på avdelningen i Oskarshamn mycket god.

En och annan rörmokare kan lånas tillfälligt från Bravida i Växjö. Då får hon ordna boende i Oskarshamn.
Vikten av bra laganda och sammanhållning har Frida med sig från idrotten. I tonåren spelade hon ishockey på elitnivå i Växjö Lakers damlag.

– Jag tänker sällan att "det här är min förtjänst". Det är "vi" som har gjort något. Man kompletterar varandra med olika egenskaper, styrkor och svagheter.

Fler kvinnor behövs

Frida möter kunder, föreslår lösningar inom värme och sanitet, fördelar arbetsordrar till montörerna och samordnar projekten med andra utförare. I de större uppdragen fungerar hon som projektledare på plats. Det gäller för henne att se till att montörer och chefer på olika nivåer är nöjda samtidigt som kunderna ska bli nöjda med arbetet de beställt. Det mest givande med chefsjobbet är möjligheterna att kunna påverka på flera plan, tycker hon. Gruppdynamik och mötet med olika personligheter är intressant.

Byggbranschen skulle må bra av fler kvinnor, anser Frida. Hon har varit på högskolan för Bravidas räkning för att försöka intressera fler tjejer att söka sig till branschen. Andelen kvinnor som söker till företagets trainee-utbildning ökar. Mångfald är en framgångsfaktor. Infallsvinklarna blir fler, till exempel när det handlar om problemlösning, framhåller hon.

På byggmöten ligger fokus på projekten och arbetsuppgifterna och då brukar hon inte störas av att vara ensam kvinna. Inte heller i fikarummet här på företaget i Oskarshamn där många är unga och nyblivna pappor.

– Jag har fått höra att det ibland blir en skillnad på samtalen i matbodarna när jag varit där. Säkerligen finns en viss jargong på vissa byggarbetsplatser som kanske inte alltid är helt rumsren. Det händer att jag tycker att någon går över gränsen. Då drar jag mig inte för att säga ifrån.

Arbetsmiljön är ett högprioriterat område. Företaget har en app som man ska registrera tillbud, risker och olyckor i. Inför ett nytt arbete ska den så kallade STOPP-metoden genomföras. Den innebär att montören först ska stanna upp, tänka, observera och planera innan arbetet påbörjas. Det finns även rutiner för kontinuerlig uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön där kontaktpersoner spelar en viktig roll. Utbildningar om arbetsmiljö ges ständigt; snart ska samtliga montörer genomgå en utbildning om asbest och kvartsdamm.

Bakgrund inom hockey

Första gången Frida kom i kontakt med VVS-branschen var under en praktikperiod i åttonde klass. Hon praktiserade på firman Värme & Sanitet hemma i Åseda några mil från Växjö och fortsatte med att jobba där på somrar och lov.

– Stämningen var trevlig, jag trivdes där. Och det var kul att åka ut till kunder. Sedan läste jag VVS på gymnasiet, energiprogrammet hette det.

Frida hade lätt för sig i skolan, matematik var ett favoritämne men även idrott.

– Framför allt ishockey som jag började med redan när jag var 9 år. Det var nästan uteslutande killar i laget i Åseda som jag spelade med upp till J20-nivå.

I hockeyn var Frida "stabil back", som hon uttrycker det. Van vid hårda tag från hockeymatcher tillsammans med killar gjorde att hon ofta blev utvisad i damligan. En bidragande orsak var att tränaren ville ha samma regler för tjejer som för killar.

En del kunder blir förvånade och pratar påfallande mycket när de möter Frida. Det har även hänt att hon inte riktigt tas på allvar. När hon möter kunder tillsammans med en äldre kollega som är man, händer det att kunden vänder sig till kollegan. Anledningen, tror Frida, kan vara att hon är kvinna eller att hon är ung – eller både och. Det har även hänt att hon blivit tagen för praktikant eller administratör.

FRIDA SUNESSONS TIPS

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

  • Alla ska känna sig uppskattade, det ska inte ta emot att gå till jobbet för någon på arbetsplatsen. Chefer och anställda behöver återkoppling, både när det går bra och när det går dåligt.
  • Alla måste känna sig inkluderade och sedda. En vi-känsla måste byggas upp på företaget.
  • Tydlighet och transparens är viktigt. Alla ska veta vad som förväntas av var och en. Det måste föras en löpande dialog om dessa förväntningar.
bild på Sven Rosell

Sven Rosell

Mer om Uppdrag

Senaste om Ledarskap